Argos

Interview met Minister Rouvoet, Bouwen en bureaucratie

Argos

Interview met Minister Rouvoet, Bouwen en bureaucratie

De jeugdzorg in Nederland kampt al jaren met grote problemen, maar met de komst van Balkenende 3 is er gelukkig een speciale minister voor Jeugd en Gezin aangesteld, André Rouvoet. Die wil de gebrekkige samenwerking in de jeugdzorg aanpakken en meer doen aan preventie om kindermishandeling te voorkomen.
Ambitieuze plannen, waar we in Argos supplement het afgelopen jaar vaak aandacht aan besteedden. Daarbij was niet alleen lof, maar ook kritiek te horen op de aanpak van de minister. Een gesprek met de minister over de toekomst van de jeugdzorg.

---

Bouwen en bureaucratie
Projectontwikkelaars klagen steen en been: in Nederland gaat geen spa de grond in zonder dat talloze procedures zijn doorlopen en juristen alles tot op de bodem hebben doorgerekend. Tot grote frustratie van Hans Smits, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Maar hij heeft een oplossing.

---

Horen & Zien
In de rubriek Horen & Zien besteden we de ene week aandacht aan film, de andere aan toneel en beeldende kunst of - zoals deze week - aan popmuziek. In de studio zit popjournalist David Kleijwegt.