Argos

Een gesprek over de bevindingen van Argos in de serie Kindsignalen, over kindermishandeling

Argos

Een gesprek over de bevindingen van Argos in de serie Kindsignalen, over kindermishandeling

ARGOS
Iedereen die een vermoeden heeft van kindermishandeling, kan dit melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Daarna kan het AMK een onderzoek starten en vervolgstappen nemen. Het meldpunt krijgt ieder jaar meer meldingen en kampte de afgelopen jaren met grote wachtlijsten. Argos mocht dagenlang meeluisteren met alle meldingen die binnenkwamen bij het Meldpunt en keek wat er daarna mee gebeurde.

HET GELD
De financieel-economische rubriek met Marcel Metze.