Argos

De crisis in de Navo

Argos

De crisis in de Navo

Crisis in de Navo
De Amerikaanse regering uitte de afgelopen weken harde kritiek op de bondgenoten in de Navo. Als er niet meer Europese landen mee gaan vechten in Afghanistan, dan valt de Navo uit elkaar. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates het afgelopen weekend. Minister van Defensie Van Middelkoop reageerde sussend, we moeten het niet dramatiseren.
Hoe ernstig is de crisis in de Navo? Staat de Navo echt op springen of spelen de Amerikanen blufpoker? Is de terughoudendheid van sommige Europese landen lafheid of hebben ze daar goede redenen voor?
Argos ging langs bij de minister van Buitenlandse Zaken en enkele defensiedeskundigen: oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve, oud-bevelhebber der landstrijdkrachten generaal b.d. Hans Couzy en hoogleraar Rob de Wijk.

Lichtvervuiling
Deze week werd de Groninger Lichtbronnenkaart gepubliceerd. De makers van de kaart willen wijzen op de in hun ogen extreem toegenomen lichtvervuiling in hun omgeving. De kaart moet het mogelijk maken de lichthinder aan te pakken. Wordt het ooit nog donker in Groningen? Gerrit Kalsbeek doet verslag.

De Boeken met Sjoerd de Jong
- Benazir Bhutto: Verzoening. Het Spectrum.
- Barack Obama: De herovering van de Amerikaanse droom. Atlas.
- Hillary Clinton: Mijn visie. Arena.
- Hans van der Heijde en Jeffrey Peck: De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008. Instittut voor publiek en politiek, Amsterdam.