Argos

Franse spionagehulp bij inval in Irak

Argos

Franse spionagehulp bij inval in Irak

De Franse geheime dienst DGSE zat tijdens de door de Amerikanen geleide inval in Irak in maart 2003 met een aantal mensen in Bagdad. Hoewel Parijs officieel tegen de Irak-oorlog was, hielpen de Franse spionnen de Amerikanen toch met inlichtingen. Dit blijkt uit geheime documenten waarover Argos beschikt. De documenten roepen ook opnieuw vragen op over de Nederlandse betrokkenheid bij de Irak-oorlog, die op dit moment door de commissie-Davids wordt onderzocht.

Joegoslavië-tribunaal versus oud-medewerkster Florence Hartmann.
De Française Florence Hartmann stond deze week terecht voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wegens ‘minachting van het tribunaal’. Een misdrijf waar maximaal zeven jaar gevangenis op staat. Hartmann was van 2000 tot 2006 de woordvoerder en politiek adviseur van de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal Carla del Ponte. In 2007 publiceerde Hartmann een boek over haar ervaringen bij het tribunaal, waarin ze - volgens de aanklacht - geheime besluiten van het tribunaal openbaar zou hebben gemaakt. Argos volgde het proces en sprak met Hartmann.