Argos

Milieu-minister Jacqueline Cramer

Argos

Milieu-minister Jacqueline Cramer

De milieubeweging ligt onder vuur. Met het aftreden van Kamerlid Wijnand Duyvendak van GroenLinks en de vermeende handtekening van minister Cramer onder de advertentie van Bluf! was de toon vorig najaar gezet. Een fout-hout-rapport van de vereniging Milieudefensie vormde daarna de aanleiding voor een hype tegen het “gesubsidieerd dwarsliggen” door milieu-organisaties. Zelfs Milieudefensie heeft een convenant gesloten met het havenbedrijf Rotterdam over de Tweede Maasvlakte. Verliest de milieubeweging haar tanden of raakt ze anders haar subsidies kwijt? Een gesprek met Jacqueline Cramer, de minister van VROM, over de toekomst van de milieubeweging. En natuurlijk over gascontainers. Een onderwerp dat Argos al jaren nauwgezet volgt.