Argos

Klokkenluider spreekt

Argos

Klokkenluider spreekt

Deze aflevering gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Rechtszaak voor klokkenluider Voedsel- en Waren Autoriteit
Klokkenluider Voedsel- en Warenautoriteit maandag voor de rechter De vrouw die in januari 2008 een rapport naar buiten bracht over het falend toezicht van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA), moet maandag voor de strafrechter verschijnen. De klokkenluider, mw. W., wordt ten laste gelegd dat zij bewust een geheim heeft geschonden volgens artikel 272 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht. Mevrouw W. nam ontslag bij de VWA een maand voordat zij het rapport “Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten” ter beschikking stelde aan de stichting Varkens in Nood. Het gelekte rapport leidde tot Kamerdebatten, twee onderzoekcommissies en een verscherpt toezicht op de vee- en vleessector.
Zij vertelt haar verhaal uitgebreid in het radioprogramma Argos.
Een verslag van Joost Wilgenhof.

2 . Radio Onjo: Wikileaks zorgt voor veel stress onder journalisten.
Een overvloed aan voorheen zeer geheim materiaal, is nu voor iedereen openbaar en beschikbaar op internet. Maar hoe weet je wat je moet zoeken en waar? Concurrentie en tijdsdruk voeren intussen de spanning op. Moeten journalisten om de Wikidump te doorgronden niet veel meer onderling gaan samenwerken en zich door techneuten laten bijstaan? Een gesprek hierover met Jaus Muller, journalist NRC en Henk van Ess, voorzitter van de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en zoekmachine-deskundige.