De Open Plek 16-11-1999

Het groene hart 3 - Landbouw

De Open Plek 16-11-1999

Het groene hart 3 - Landbouw

Doorkliefd door de A12, ligt ter hoogte van Woerden het landgoed Huis te Linschoten.
De laatste eigenaar van dit in de 16e eeuw gebouwde landhuis was Ribbius Peletier. Hij richtte in 1939 de Stichting G. Ribbius Peletier Jr. Tot Behoud van het Landgoed Linschoten op. Deze stichting waakt sinds zijn dood in 1969 over zijn nalatenschap.

Beheerder van het landgoed is Harm Alta. Hij leidt verslaggeefster Marjoke Roorda rond op het voor buitenstaanders niet toegankelijke terrein en vertelt over de steeds nabij komende tekenen van de beschaving. Huis te Linschoten vormde in 1995 het decor voor de opening van de Groene Hart gesprekken.
------------------------------------

Instituut Nyfer

Nyfer is het onderzoeksinstituut van Universiteit Nijenrode. Dat veroorzaakte in 1996 nogal wat commotie met de publicatie van 'Het Groene Hart…, dat klopt niet!'.


In dit rapport bepleit het instituut het doorbreken van het taboe op woningbouw in het Groene Hart.

"Nyfer pleit […] voor een meer genuanceerde benadering van het Groene Hart, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen waardevolle en minder waardevolle delen […] Sommige minder mooie gedeelten van het Groene Hart lenen zich heel goed voor woningbouw. Bouwen op die plaatsen zou grote besparingen opleveren vergeleken met bouwen op sommige VINEX-locaties. Met de daarmee uitgespaarde middelen zouden investeringen kunnen worden gefinancierd die nodig zijn voor het behoud van de werkelijk waardevolle en onvervangbare weide- en waterlandschappen in het Groene Hart."

Aanleiding voor het rapport was de golf van grondspeculatie na de publicatie in 1993 van de VINEX-lijst met toekomstige woningbouwlocaties. Vooral de VINEX-locaties aan de randen van het Groene Hart (nu geen Groene Hart meer) bleken erg populair onder speculanten. De grondprijs was er, vergeleken met de aanpalende steden in de Randstad, extreem laag - juist vanwege het restrictieve bouwbeleid van het Rijk! Het feit dat de grenzen van het Groene Hart in de praktijk minder 'hard' zijn, dan op papier, werkt grondspeculatie in de hand.

Medio volgend jaar verschijnt de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In het radio interview geeft drs. Leo van der Geest, adjunct-directeur van Nyfer, aan wat minister Pronk (VROM) zou kunnen doen om een herhaling van de VINEX te voorkomen.
---------------------------------------In deze uitzending meer over de boeren in het Groene Hart.

advertentie