De open plek 23-11-1999

Het groene hart: Een onbestuurbaar gebied?

De open plek 23-11-1999

Het groene hart: Een onbestuurbaar gebied?

'De Open Plek' gaat verder met de opbouw van het digitale debat over de toekomst van het landschap in Het Groene Hart.

Vandaag onder andere een gesprek met de burgemeester van Bodegraven over de bestuurbaarheid van het Groene Hart.
+++++++++++++++++++++++
Het Netwerk Model, een oplossing voor de bestuurlijke patstelling in het Groene Hart?

Burgemeester Borgdorff van Bodegraven. "Het Groene Hart is géén groene oase".

Het Groene Hart is een gebied met vele gezichten die maar al te vaak over één kam worden geschoren, aldus de burgemeester van Bodegraven, mr.drs. Borgdorff. Naast de pittoreske veenweide landschappen, tref je ook verstedelijkte gebieden aan. Een voorbeeld van zo'n verstedelijkt gebied is de strook tussen Leiden, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden en Utrecht, alle gelegen aan de Oude Rijn. Al eeuwenlang fungeert deze streek als een economische verbindingszone, waarbij met name de kaas over de Oude Rijn werd aan- en afgevoerd. Het heeft niet bepaald het open Hollandse polderlandschap van de rest van het Groene Hart. Later zijn daar spoorverbindingen en rijkswegen bijgekomen. Volgens Borgdorff wordt het hoog tijd om "eerlijk toe te geven dat dit gebied een heel ander karakter heeft dan bijvoorbeeld de Alblasserwaard".

Hoe ga je als burgemeester van een Groene Hart gemeente om met de bestuurlijke patstelling in het gebied? Volgens Borgdorff kan het 'netwerkmodel' uitkomst bieden. Betrek bij ingrijpende beslissingen zoveel mogelijk belanghebbenden is zijn devies en onderhoud dat contact c.q. netwerk zorgvuldig. Het kan gaan om gevestigde maatschappelijke organisaties en belangengroeperingen, maar ook om ongeorganiseerde bewoners, om maar wat te noemen. Op lokale schaal heeft Borgdorff hier goede resultaten mee bereikt. Op grotere schaal is er sinds 1996 het Bestuurlijk Platform Groene Hart en het Groene Hart Team dat volgens hetzelfde principe werkt.


+++++++++++++++++++
Het Groene Hart Team en het Bestuurlijk Platform Groene Hart

De nieuwste oplossing voor de bestuurlijke impasse in het Groene Hart is de oprichting van het 'Bestuurlijk Platform Groene Hart' in 1996, ingesteld door de toenmalige minister van VROM, Margreet de Boer.

Aanleiding vormden de zogenaamde 'Groene Hart Gesprekken' over de toekomst van Het Groene Hart na 2005, in het najaar van 1995. Het platform is een schoolvoorbeeld van een groen poldermodel. In het Bestuurlijk Platform zijn 4 ministeries, 3 provincies, 5 gemeentelijke samenwerkingsverbanden, de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, 10 waterschappen, de ANWB, diverse Kamers van Koophandel en de Vereniging Natuurmonumenten vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur - 'Groene Hart Team' - zetelt in het gemeentehuis van Woerden.

Doelstelling van het platform is de verschillende belangengroeperingen en overheden op één lijn te krijgen. Het in 1999 verschenen 'Ontwikkelingsprogramma Nationaal Landschap Groene Hart' van het ministerie van VROM dient daarbij als leidraad. Het Bestuurlijk Platform is een vrijblijvend overlegorgaan zonder eigen bevoegdheden. Dat is z'n kracht, maar tegelijk ook z'n zwakte.

advertentie