De plek 22-06-1999

Delfzijl

De plek 22-06-1999

Delfzijl

De redding van Delfzijl is wit van kleur en heet magnesium. Dit metaal, dat in de auto-industrie gebruikt wordt voor velgen en sturen, is nergens ter wereld zo puur en zuiver te vinden als in de bodem van Groningen. Voeg daarbij een te verwachten wereldtekort aan magnesium in 2005 en het plan voor een grootscheepse magnesiumindustrie aan de Dollard is geboren.
De voordelen zijn wat de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij betreft duidelijk: meer industrie betekent meer werkgelegenheid en daar is Delfzijl wel bij gebaat. De Waddenvereniging is echter minder blij met een magnesiumindustrie aan de Dollard. Een restproduct van magnesiumwinning is namelijk chloor, een uiterst schadelijk stofje, dat eigenlijk alleen geschikt is om verwerkt te worden tot een nog veel schadelijker stof, het gevreesde plastic PVC.

advertentie