De Plek 12-05-1998

*Ellewoutsdijk* X=45/46, Y=379/378

De Plek 12-05-1998

*Ellewoutsdijk* X=45/46, Y=379/378

Het doordringende gebrom dat afhankelijk van de windrichting harder en zachter te horen is in Ellewoutsdijk, is afkomstig van de Dow Chemical fabrieken zes kilometer verderop aan de overkant van de Westerschelde. Vaak ook herinnert gebrom de Ellewoutsdijkers aan de steeds grotere zeekastelen op weg naar de havens van Gent en Antwerpen. Om die havens bereikbaar te houden wordt de vaarweg van de Westerschelde verruimd en verdiept. Het kleine beetje overgebleven natuur loopt nu gevaar en men heeft daarom het project Herstel Natuur Westerschelde in het leven geroepen. Gestreefd wordt door te zetten wat in de jaren '70 in gang is gezet: herstel van de natuurwaarden van de Westerschelde. Misschien dat dit zeldzame estuarium zo haar treurige bijnaam 'open riool' kwijtraakt.

De Ellewoutsdijkers zijn bang dat in de "Zak van Zuid-Beveland" de overgebleven rust en het bijzondere landschap nog verder wordt aangetast, als de Westerscheldetunnel, waaraan onlangs aan de overzijde de werkzaamheden zijn gestart, naast hun dorp zijn poorten zal openen

Deze uitzending gaat over een piepklein dorpje aan de Westerschelde in prachtig landelijk gebied. Hoe klein dit dorpje is wordt geïllustreerd door de school die al jaren vecht zijn voortbestaan. Over de 340 Ellewoutsdijkse hoofden heen woeden allemaal strijden over
allemaal zaken die de omgeving heel erg gaan beïnvloeden: de groei van de Antwerpse haven die uitdieping van de Westerschelde noodzakelijk maakt en de bouw van de Westerscheldetunnel die over een aantal jaren aan hun kant van de Westerschelde boven de grond komt.

Nota bene: Borssele is het dorp, Borsele de gemeente, het gemeentehuis is in Heinkenszand.

In de uitzending komen aan het woord:
* Jan Coosen, hoofd Cluster Schelde van Rijkswaterstaat en verantwoordelijk voor integraal waterbeheer: bevaarbaarheid, veiligheid van de dijken en Het doordringende gebrom dat afhankelijk van de windrichting harder en zachter te horen is in Ellewoutsdijk, is afkomstig van de Dow Chemical fabrieken zes kilometer verderop aan de overkant van de Westerschelde. Vaak ook herinnert gebrom de Ellewoutsdijkers aan de steeds grotere zeekastelen op weg naar de havens van Gent en Antwerpen. Om die havens bereikbaar te houden wordt de vaarweg van de Westerschelde verruimd en verdiept. Het kleine beetje overgebleven natuur loopt nu gevaar en men heeft daarom het project Herstel Natuur Westerschelde in het leven geroepen. Gestreefd wordt door te zetten wat in de jaren '70 in gang is gezet: herstel van de natuurwaarden van de Westerschelde. Misschien dat dit zeldzame estuarium zo haar treurige bijnaam 'open riool' kwijtraakt.

De Ellewoutsdijkers zijn bang dat in de "Zak van Zuid-Beveland" de overgebleven rust en het bijzondere landschap nog verder wordt aangetast, als de Westerscheldetunnel, waaraan onlangs aan de overzijde de werkzaamheden zijn gestart, naast hun dorp zijn poorten zal openen Natuurbehoud. Over de gevolgen van de verdieping van de Westerschelde. Kernvraag: Hoe beheers je de boel zo dat de dijken veilig blijven, de Schelde bevaarbaar en de natuur gehandhaafd.

* Nico Werri, actief in de bewonersgroep Borssele. Hij maakt zich druk over de gevolgen van de uitdieping van de Westerschelde voor het landschap.

* De boeren Jacobus Krijger en Rinus Goeree. Hun pogingen de aansluiting met de Westerscheldetunnel op een andere plaats dan bij Ellewoutsdijk te krijgen en de schade voor 'de zak' zo klein mogelijk te houden in gestuit op bestuurlijke arrogantie van met name
Rijkswaterstaat. Aan alle kanten: door gemeente, provincie en RWS zijn ze gefrustreerd en tegengewerkt en uiteindelijk is alles zo hoog opgelopen dat ze zich in 1996 hebben georganiseerd om een zo goed mogelijke prijs voor hun grond te krijgen. De situatie is nu dat het RWS nog niet is gelukt ook maar 1 ha. te onteigenen en ook het bestemmingsplan is nog niet goedgekeurd. Daarover loopt nog een procedure bij de Raad van State, en daarover zal waarschijnlijk in juni een knoop worden doorgehakt.

* Jannie Traas, secretaris van de Stichting Leefbaar Zeeland. Zij is vreselijk actief tegen de Westerscheldetunnel. Over waarom de tunnel niet naar de 'zak' moet, hoe het landschap wordt aangetast, over de procedures die ze voerden en het werk dat ze verzet, over de onmacht dat het allemaal niet lukt. Jannie: het is een gelopen race, maar ik ga door, het is nu een prestigestrijd.

* Lucia Karelse van de Ouderraad en hoofdonderwijzer Peter vd Berg van de 1-mansschool van Ellewoutsdijk die al jaren vecht voor zijn voortbestaan.

advertentie