De Plek 19-05-1998

*Borssele* X=38/39, Y=385/384

De Plek 19-05-1998

*Borssele* X=38/39, Y=385/384

Als het aan de VVD ligt zal het langer openhouden van de kernenergiecentrale Borssele onderwerp van bespreking zijn bij de kabinetsformatie. Officieel sluit de centrale op 31 december 2003, tenzij de politiek terugkomt op dit besluit. Of tenzij het personeel, dat beroep heeft aangetekend tegen de sluiting, in het gelijk wordt gesteld. De opgelaaide discussie over al dan niet sluiten van Borssele zorgt weer voor opschudding in de regio, waar toch al zoveel staat te gebeuren. De 'zak van Zuid-Beveland' gaat doorsneden worden door de aansluiting op de Westerscheldetunnel. De onrust is groot over de dreigende ontpolderingen die nodig zijn door de verdieping van de Westerschelde. En tenslotte is nog lang niet het laatste woord gesproken over de Covra, waar al het Nederlandse radioactieve afval moet gaan worden opgeslagen. Volgens bewoners is er geen gevaarlijker locatie te bedenken voor de centrale opslag van radioactief afval dan op dit opgespoten stuk Westerscheldeoever tussen Sloegebied en kerncentrale.

Verdere informatie:

De Covra staat op een strook opgespoten Westerscheldeoever, tussen Sloegebied en Kernenergiecentrale Borssele. Bewoners uit de omgeving, o.a. bewoners die zijn georganiseerd in de Stichting Leefbaar Zeeland, maken zich zorgen over die plek. Ze begrijpen niet dat hij niet ook, nét als de kerncentrale achter Deltadijken staat. Volgens de bezwaarmakers schuilen de grootste gevaren in a: een overstroming en b: een gaswolkramp.

Wat die gaswolkramp betreft: De opslag wordt luchtgekoeld. Er wordt koude buitenlucht naar binnen gezogen en opgewarmd uitgeblazen. Zelfs als er een wolk explosief gas (niet denkbeeldig naast Sloegebied en Westerscheldescheepvaart) naar binnen wordt gezogen en die ontploft is er als het goed is niets aan de hand, want alle afval is buitengewoon goed ingepakt en vastgezet zodat er bij explosies niets mee kan misgaan. Maar: Er wordt natuurlijk steeds geschoven met radioactief materiaal dat nieuw wordt aangevoerd, en juist dan kunnen rampen ontstaan, volgens de bezwaarmakers.
Voorts maakt men zich zorgen over de verhoging van de zeespiegel. De Covra heeft een beperkte vergunning voor opslag van Radioactief afval, maar door een voorlopige voorziening door de Raad van State is voorlopig opslag van zwaar radioactief afval niet mogelijk. Wél wordt binnenkort de vergunning verwacht, en dan wil men weer in beroep gaan bij de Raad van State Zo probeert men de boel nog een tijdje te traineren. Directeur Codée van de Covra heeft overigens haast met dievergunning in verband met afgesloten contracten met la Hague etc.

Marjoke Roorda spreekt met:

* Hans Codée, directeur Covra, de Centrale Organisatie voor radioactief Afval. Over waar het afval dat nu wordt opgeslagen vandaan komt, en waar het afval vandaan gaat komen in de toekomst als de volledige vergunning is afgegeven. Hoe lang gaat dat nog duren? En verwacht hij nog verdere tegenwerkingen? Verder moet hij je vertellen over rampenplannen, over wat ze hebben gedaan aan veiligheidsmaatregelen.

* Hank Prins, Rijkswaterstaat, afd. Westerschelde over de scheepvaart en veiligheid op de Westerschelde. Hoe groot is de kans dat schepen op elkaar botsen of uit de bocht vliegen en op de dijk knallen, wat wordt vervoerd met die schepen, zijn loodsen verplicht, zijn er rampenplannen?

* Jannie Traas van de Stichting leefbaar Zeeland: over hun bezwaren tegen de opslag en over de gevoerde procedures bij de Raad van State.

* Nico Werri van de bewonersgroep Borssele. Over alle onrust in de regio naar aanleiding van de Covra en naar aanleiding van uitlatingen van o.a. Bolkestein dat openhouden van de kerncentrale tot de mogelijkheden zou moeten behoren.

advertentie