De Plek 1-04-1997

Benschop, X=128/129, Y=447/446

De Plek 1-04-1997

Benschop, X=128/129, Y=447/446

De bewoner aan het Boveneind zz. te Benschop hoeft enkel maar zijn naam en woonplaats te noemen als hij alarmnummer 112 belt en politie en ambulance weten precies waar ze wezen moeten.Vorig jaar gebeurden vlak bij zijn huis zes zogenaamde letsel-ongevallen, waarbij drie doden te betreuren waren. De politie noteerde op de provinciale weg N210 tussen Schoonhoven en Nieuwegein tussen januari 1990 en juli 1995 438 ongelukken, waarbij acht doden vielen. Boveneind zz. met de RD-coördinaten X=128/129, Y=447/446 was de grootste boosdoener.

Er is de laatste jaren een hoop gesleuteld om de weg bij Benschop veiliger te maken. Voor de overzichtelijkheid moesten boerderijen geheel of gedeeltelijk gesloopt. Maar dat had weer tot gevolg dat men harder ging rijden. De Benschoppers willen niet meer doorsneden worden door een racebaan en zijn sluipverkeer, ongelukken en verkeerslawaai zat. Met een degelijk rapport hebben ze de noodzaak aangetoond van een ander route. Rotondes moeten voorkomen dat te hard wordt gereden. Het nieuwe wegdeel gaat 20 miljoen extra kosten, maar desondanks lijkt iedereen overtuigd dat het er moet komen. Het zal feest zijn langs de Benschopper Wetering als de nieuwe weg wordt geopend en de kinderen weer veilig naar school kunnen fietsen.

RESEARCH:

Ter ontsluiting van de nieuwe wijk Zenderpark in IJsselstein wordt de N210 omgelegd. Verder zijn de afgelopen jaren een hoop letselongevallen geweest op de N210, waaronder een aantal met doden.
De werkgroep Boveneind is al jaren bezig met een alternatief tracé te bedenken voor het stuk N210 langs het Boveneind in Benschop. Dat staat allemaal in hun notitie die me wordt toegestuurd. Dat plan heet het plan Grote Beer, vanwege de rotondes langs de weg. Dat tracé moet o.a. langs een milieugebied lopen, met grienden. Er is overigens sprake van dat de twee zendmasten, die nu worden gebruikt voor Radio Ten Gold naar die grienden gaan, of ten noorden van Benschop komen.
6 maart is een infoavond van de provincie. De provincie heeft overigens de grond al gekocht die nodig is voor het verleggen van de weg: zo'n 20 ha. En dat kan dan mooi worden herverdeeld door de ruilverkaveling waar ze nu toch mee bezig zijn.
Het jaarlijkse budget voor wegenaanleg van de provincie is 12 miljoen. De meerkosten van dit stukje bedragen ca. 20 miljoen. Het rijk moet dus bijdragen.
De bewoners zijn allemaal erg voor, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente ook.

Afspraken dinsdag 25 maart:
- 10 uur: Ton de Wit, Boveneind Noordzijde 82. Hij is heel erg bescheiden, maar onterecht, want hij is volgens mij de stuwende kracht achter het plan Grote Beer, ofwel de alternatieve route voor de N210. Hij is enthousiast Plek-luisteraar.
- 12.00 uur: Nico de Bruin, staatsbosbeheer,. Bij Ton de Wit thuis afgesproken, en vandaar de grienden gaan bekijken. Hij beheert de grienden. Hij vindt het jammer dat het zo moet, maar ziet geen alternatief. Hij moet vooral aan de tand gevoeld worden over de gevolgen voor het milieu in de Lopikerwaard. De werkgroep stelt voor de ecologische verbindingsroute langs de nieuwe N210 te herstellen. (zie plan kaart 18)
- 14.00 uur: Piet Vlooswijk, Boveneind zz. 61, heeft een hoop klappers voor zijn deur gehad. Zijn boerderij is afgebroken om de aanleg van de oude weg mogelijk te maken, en steeds wordt de weg weer een beetje verlegd. Voordeel: beter uitzicht, maar daardoor wordt ook weer harder gereden. Bij tel.112 hoeft-ie alleen zijn naam maar te zeggen en de ambulance komt al aangesjeesd. Hij is veehouder en een beetje argwanend omdat ik de zus ben van Bernt Feis, actief in de Werkgroep Behoud Lopikerwaard en een soort lokale goeroe op milieugebied.
- 15.30 uur. Wijnand de Wit, Boveneind zz. 43. Broer van Ton de Wit.
Hij woont direct aan de weg. De oude boerderij moest deels gesloopt worden voor de weg, en zijn ouders wonen nu in een nieuw woonhuis naast de oude boerderij. Hij heeft vijf kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud. Zijn land loopt door tot aan de grienden. Kan vertellen over de zendmast en over de ruilverkaveling, plus over hoe gevaarlijk druk het is voor die kinderen op de weg om naar school te gaan. Ze wonen al vele jaren in een houten noodwoning, en hebben daar elk jaar ook Roemeense kinderen te logeren. Bij boer de Wit is het een vrolijke boel op het erf.
- Tussen 17.00 en 17.30 uur: Jan de With (geen broer van), Kapelsepad 26, Lopikerkapel. Is sluiproute. Verkeer uit richting Schoonhoven/Alblasserwaard rijdt via de Lopikerweg-Oost naar afrit 10/Nieuwegein-Zuid. Gaat daar dan de A-2 op, of zoekt z’n weg door Nieuwegein naar de A-27 of A-12. Dat is binnenkort afgelopen, want vorige week zijn in een commissievergadering van de gemeente Lopik de volgende besluiten genomen: tijdens de spits wordt de weg afgesloten voor niet-bestemmingsverkeer (hoe, daarover moet nog besloten worden: met pasjessysteem of borden); De maximumsnelheid buiten de bebouwde kom wordt 60 km/h; er komt een inhaalverbod; en de kernen worden geaccentueerd (ook over de wijze van uitvoering hiervan moet B&W nog besluit nemen).

inventaris benschop

ton de wit
firet en arjan sbb
jan copier wilgensnijder
piet vlooswijk en de ongelukken
wijnand de wit ruilverkaveling
jan de with andere kant


TXT1
Als je huis niet bevalt moet het verbouwd worden, en wat doen we met een on¬prettig landschap? Dat gaan we herschikken.
Dwars door het zuidelijk boveneind van de polder Benschop maakt de provinciale weg N210 een vreemde bocht van de Zuid¬zijdse kade naar de Wetering. Deze bocht, die door de km² gelegen tussen de RD-Coördinaten X=128/129 en Y=447/446 loopt, veroorzaakt twee sluiproutes in de nabije omgeving en is verder een levensgevaarlijk obstakel in de secundaire weg die tegen¬woordig een racebaan is. Om de veiligheid te verbe¬teren werd op de hoek het woonhuis van boer Vlooswijk naar achte¬ren verplaatst.


TXT2
Naar aanleiding van een gemeentelijke bijpraatavond begon
De Werkgroep Boveneind Benschop anderhalf jaar geleden met logisch denken. Hoe kon het dat de N210 vanwege een Ijs¬sel¬steinse nieuwbouwwijk naar het zuiden werd verlegd, maar via een tweede vreemde bocht bij hen voorlangs bleef razen ? Hadden de planologen alleen maar naar topografi¬sche kaart 38F gekeken en niet naar hun stuk op 38E ? Ton de Wit plakte de kaarten aan elkaar en zag een overbodige lus in het landschap.

TXT3
Overleg dus met de provincie, de ministeries, de gemeente en de zuiderburen uit Lopikerkapel. Daar loopt een gemene sluip¬route langs de Enge Ijssel. Het is dezelfde gemeente Lopik, dus Jan de With is ook wezen bijpraten.

TXT4
De N210 kan dus beter op de grens van het Zuidelijk boveneind en de Polder Lopikerkapel doorlopen. Wegaanleg kost land maar er stond net een grote ruilverkaveling in het gebied te gebeu¬ren. De provincie kocht een agrarisch bedrijf en doet nu mee in de grote buurt-ruil. De boerderij van Wijnand de Wit wordt korter en breder. Zijn achterste weiland wordt weg.

TXT5
Aan de achterkant grenst Wijnand de Wit aan de Hoge Grienden van Staatsbosbeheer. Verliest wijnand zijn kont voor de weg, dan verliest boswachter Michiel Firet zijn kop.