De Plek 2-09-1997

Prins Claus Plein X=85/86, Y=454/453

De Plek 2-09-1997

Prins Claus Plein X=85/86, Y=454/453

Asfalt, asfalt en asfalt.
Verkeersstromen vanuit en naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Rijswijk, Dordrecht en andere bevolkingsconcentraties in het westen van het land kruisen elkaar op het Prins Clausplein: het drukste verkeersplein van Nederland. Om de automobiliteit te bevorderen wordt het verkeer geleid via fly-overs, waarvan een enkele zo hoog is dat sommige automobilisten voor geen goud erover heen gaan.

Onder het plein ligt de Vliet, de oude trekvaartverbinding van Leiden naar Delft. Langs de Vliet liggen de villa’s van Voorburg, waaronder het "Hofwijck" van Constantijn Huygens. Onder de bomen ligt het sterrenrestaurant "Vreugde en Rust" van chef kok Henk Savelberg. Er is een sportcomplex. Naast het tuincentrum ligt het recreatiepark "Rijn en Schie". Er is een postduivenvereniging en er zijn twee volkstuinverenigingen.
Onder de stroken asfalt waar Rijkswaterstaat het beton nauwelijks kan aandragen om de wegen breed genoeg te maken voor alle autoverkeer, is een wereld waar van al dat verkeer nauwelijks iets te merken is.

advertentie