De Plek 9-09-1997

Domburg X=23/24, Y=399/398

De Plek 9-09-1997

Domburg X=23/24, Y=399/398

Domburg leeft van het toerisme. De aard van dat toerisme dreigde in de jaren '60 te verloederen. Op diverse manieren heeft de gemeente er van alles aan gedaan om het niveau hoog te houden. In de jaren '60 wilde men het Badhotel, nagenoeg een ruïne, afbreken en daarvoor in de plaats een groot appartementenhotel neerzetten. Veel protest heeft ertoe geleid dat er nu een nieuw hotel staat en vier kleine flatgebouwen. Heel acceptabel. Minder acceptabel is de verbouwing van het oude verpauperde Hotel l'Europe in een apartementencomplex. Aan het oude Strandpaviljoen is nog niks gedaan. Het is een gribus, maar nog onduidelijk is wat er moet komen. Omstreeks 1990 is het Hof Domburg gerealiseerd, onder beheer van de gemeente. Het is een enorm verliesgevend project gebleken. Overigens: De verliezen zijn gedekt door de toeristenbelasting te verhogen. Op last van de provincie is het verkocht met 25 miljoen verlies aan een projectontwikkelaar, van Koeveringe van Roompotbeheer, die bedongen heeft dat hij te zijner tijd het bungalowpark mag uitbreiden met nog 200 bungalows. Daarvoorin ruil moet van Koeveringe aan de gemeente 12 miljoen gulden betalen. Op dit moment is daar veel commotie over.

Een aantal signaleringen:
- Domburg is familiebadplaats gebleven met een wat deftiger publiek.
- Het seizoen is heel veel langer geworden. (vroeger stond rest. De Roode Leeuw van september tot mei leeg, nu permanent geopend.)
- 40 % van de kern staat 's winters leeg. Er moet naar gestreefd worden om permanente en recreatieve bewoning niet te vermengen.
- Het culturele karakter wordt weer sterker door veranderingen in de aard van het toerisme.
- Men zou kunnen spreken van een grijze golf: ouderen trekken naar de kust en jongeren trekken weg door te weinig werkgelegenheid.
- Domburg had vroeger een wat linksige intellectuele signatuur. Dankzij de herindeling die per 1 januari j.l. is ingegaan hebben veel conservatievere krachten (zwaar protestanten) het meer voor het zeggen gekregen. Het zal moeilijk worden van hen verlichte ideeën over vernieuwingen te verwachten.
- Zo'n 250 particulieren verhuren een kamer of deel van hun huis Domburg heeft zo'n 4000 inwoners.
- Een plaats op de vijf sterren camping kost fl. 79,- per nacht.

Aan het woord komen o.a.:

- Josje Vaandrager van de Stichting Vrienden van het Museum Domburg Marie Tak van Poortvliet.
Zij is echtgenote van dr. Vaandrager, telg van een Domburgs gerenommeerd geslacht waarnaar een straat vernoemd is. Vroeger werkte ze in de huisapotheek, pas op latere leeftijd is ze zich in andere activiteiten gaan storten, w.o. het Marie Tak van Poortvlietmuseum. Zij vertelt over de ontwikkeling van het toerisme en het cultureel leven in Domburg. Altijd familiebadplaats. Rijken logeerden bij Domburgers, die dan zelf in de schuur bivakkeerden. Er zijn veel tweede huizen van bankiers, ambassadepersoneel etc.. In de winter is het een stuk rustiger in Domburg, maar het is er dan heerlijk. Veel verenigingsleven, veel vergaderingen en veel plannenmakerij: voor de zomer. 's Winters is er een soort eilandbestaan in Domburg. Ze is actief geweest in de VVV, en is nu nog actief in de Volksbond en natuurlijk het museum. De Volksbond heeft een bibliotheekje met een breed aanbod - zegt ze -. Het biebje staat in haar tuin. Er is altijd een cultureel klimaat geweest: concerten enzo. Dat is enigszins verdrongen door het strandleven, maar doordat de aard van toerisme weer veranderd: men wil niet meer alleen op het strand liggen, is er weer meer behoefte aan cultureel aanbod aan het ontstaan. Vandaar dat museum en weer wat meer concerten. Er is ook wat minder gelazer 's nachts. Ze vindt dat de gemeente een redelijk goed beleid heeft gevoerd: één camping en het zwembad De Parel met de recreatiebungalows.Verder niet al te veel appartementengebouwen. Ze vindt dat het nu wel zo'n beetje genoeg is. Misschien kan Domburg niet ontkomen aan de uitbreidingen in het dorp van het aanbod aan recreatiebungalows, maar wat haar betreft liever niet. Er is een wandeling: In het licht van Toorop.

- Henk van Koeveringe, de baas van Hof Domburg.
Van Koeveringe laat Marjoke het complex zien en vertelt over zijn uitbreidingsplannen.

- Ko Geldof en Huib Bimmel.
Geldof heeft ca.10 jaar in de Raad gezeten voor de PvdA. Bimmel is uitbater van Hotel-rest. De Wigwam. Met hem praat Marjoke over wat er zoal gebouwd is de laatste decennia en welke keuzes zijn gemaakt om de aard van het toerisme te beïnvloeden. Bimmel is geboren en getogen Domburger. Hij kan alles vertellen over de kwaliteitsverbetering van het centrum van Domburg en de verlenging van het vakantieseizoen (van 2 naar 10 maanden). En verder weet hij alles van de acties tegen de uitbreiding van Hof Domburg. Ook hij is tegen.

advertentie