De Plek 30-09-1997

Vinkega X=204/205, y=543/542

De Plek 30-09-1997

Vinkega X=204/205, y=543/542

Vinkega, dorp met tweehonderd zielen, wordt in tweeën verdeeld door de Schoollaan, met uitermate slecht wegdek. Dat komt o.a. door de ondergrond, zand én veen. Het probleem in de gemeente Weststellingwerf is dat er per inwoner veel wegdek is, dat vaakl kapot wordt gereden door landbouwmachines. Reparatie kost veel geld.
Aan de Schoollaan wordt in elk geval niets gedaan.
In Vinkega zijn 28 kinderen 12 jaar oud, die naar 5 basisscholen in de omgeving gaan. De oudere kinderen gaan op school in Wolvega of Steenwijk, per fiets. De school in Wolvega krijgt binnenkort een andere locatie, en er moet een fietspad komen langs de weg waar de kinderen dan langs moeten fietsen.

In augustus 1996 ontdekte men een briefje aan een paal waarop stond dat men nog vier dagen de tijd had om bezwaar aan te tekenen tegen een wijziging van het bestemmingsplan. Daarna kwam een hoop procedure-gedoe op gang. De gemeente had zich klakkeloos achter de wensen van PTT Telecom geschaard, en was een zodanig duistere goedkeurings-procedure gestart dat het voor de burger nauwelijks als zodanig te onderkennen viel. De welstandscie. Hus en hiem sprak zich uit tegen plaatsing aldaar en bepleit plaatsing van masten op industrieterreinen. De provincie ziet de bui hangen en omdat ze meer verzoeken om plaatsing van masten in de nabije toekomst verwachten dringen ze in een brief aan alle gemeentes in Friesland aan op meer regelgeving omtrent de locatiebepaling van de te plaatsen masten. Ook dringen ze aan dat waar mogelijk Libertel en PTT Telecom 'site-sharen'; masten moeten waar mogelijk worden geplaatst op bestaande hoge elementen, bij voorkeur op bedrijventerreinen. Een verzoek van Libertel
bij de Spokeplas te mogen platsen is dan ook afgewezen. Ze moeten samengaan met PTT Telecom.

De provincie heeft uiteindelijk gezegd dat dit de laatste keer is dat een gemeente zo mag instemmen met een verzoek van een aanvrager. PTT Telecom beweert echter dat het niet anders kan en die mast er moet komen. En een mast delen met Libertel zou ook niet kunnen.
Actievoerders tegen de mast hebben gevraagd aan TNO of die know how hebben over de benodigde technische infrastructuur voor een GSM-netwerk. TNO kan die echter niet leveren omdat ze het benodigde onderzoek doen voor PTT Telecom. De Vinkegasters willen dat er
landelijke richtlijnen komen voor het plaatsen van zendmasten. Verder proberen ze op alle mogelijke - ook juridische - manier te verhinderen dat de zendmast in Vinkega wordt gebouwd.
In Vinkega heeft het protest tegen de zendmast veel aanhangers. Plaatselijk belang staat er weliswaar achter, maar niet officieel omdat een aantal leden voor de mast is (omdat ze zelf telefoon hebben, of omdat het ze een zorg zal zijn.)

Gesproken is met:
- Tinie Mulder van Dorpsbelangen, over het dorpsleven, de kinderfeesten, de verkeersveiligheid, het Weststellingwerfs. Ze heeft vier kinderen en heeft jaren in plaatselijk belang gezeten.

- Jan Kruger, voorzitter van plaatselijk belang, over de Schoollaan die maar niet wordt opgeknapt, de verkeersveiligheid (er moet een fietspad komen naar Wolvega), de zendmast, het Stellingwerfs.

- Diaken Kuperus, veeboer en pachter van de grond waar de zendmast moet komen. Het protest tegen de zendmast heeft hem totaal verrast. Er is sprake van belangenverschillen: een aantal boeren o.a. heeft belang
bij goede dekking van het GSM-netwerk. De 'import' (lees van der Gaag) wil rust en een mooi uitzicht.

- Christiaan van der Steenhoven, die uitzicht heeft op de toekomstige mast en tegenstander van de mast, over de acties tegen en de juridische procedure waarin ze nu verzeild zijn.

advertentie