De Plek 18-11-1997

Maartensdijk X=140/141, Y=464/463)

De Plek 18-11-1997

Maartensdijk X=140/141, Y=464/463)

Maartensdijk heeft een nieuw hart gekregen. Het verkeer langs de Dorpsweg, waar vanouds de Nederlands Hervormde kerk en de winkels waren gevestigd, werd té druk. Een aantal winkels is teruggekeerd in het nieuwe moderne winkelcentrum. Daar is het winkelen gezelliger en veiliger, ook voor de bejaarden die komen te wonen in het belendende nieuwe Woonzorgcomplex. zou worden aangebracht door De Amsterdamse kunstenaar Paul Vendel kreeg de opdracht de culturele noot in het winkelcentrum te verzorgen. Afgietsels van zeven Maartensdijkers zouden de vaste bewoners worden van het wandelgebied. De vlinders die in de van transparant polyester vervaardigde kunstwerken verwerkt waren moesten hun ziel verbeelden en symbool staan voor de landelijke omgeving. Op een gedenkwaardige informatiebijeenkomst werd het eerste beeld aan de toegestroomde Maartensdijkers getoond. Vooral het protestant-christelijke deel van de bevolking nam aanstoot aan 'de piemel van Koos', de opdracht ging niet door en het winkelcentrum wordt nu opgesierd door plantenbakken.
Hot item in Maartensdijk is de regionale herindeling. Maartensdijk en Hollandsche Rading komen bij de Bilt en Westbroek en Achttienhoven komen bij Maarssen. Maartensdijk foetsie. Men is daar heel erg verbolgen over en zoekt dus naar valide argumenten tegen die herindeling.
Argument 1: Het Noorderpark. Dat is een groot natuurgebied tussen de stedelijke gebieden die oprukken: Utrecht vanuit het zuiden, en Hilversum vanuit het noorden. Dat natuurgebied wordt dan bestuurlijk althans opgesplitst tussen Maarssen en De Bilt, gemeenten die heel andere zorgen hebben dan dit natuurgebied. Maartensdijk wil beheerder van het Noorderpark worden. "In Maartensdijk klopt het groene hart, zolang de gemeente bestaat", zo luidt de leuze.
Argument 2: Maartensdijk is, samen met Groenekan, Westbroek en Achttienhoven Ned. Hervormd met Reformatorische inslag. Hardstikke streng. De kerk zit zondag 2 x vol met 500 zielen, en de kindertjes fietsen 20 kilometer naar A'foort naar het Reformatische Lodenstein College.

Maartensdijk is van oudsher een lintdorp. Een echt hart ontbreekt. Winkels waren gegroepeerd langs de Dorpsweg, in de buurt van de Hervormde Kerk. Die winkels zijn daar grotendeels verdwenen en verplaatst naar het winkelcentrum. Ook dit oude winkelcentrum is nu verdwenen, en op de plaats daarvan komt een Woonzorgcentrum. Daarnaast wordt een nieuw winkelcentrum gebouwd. Je zou kunnen zeggen dat Maartensdijk een nieuw hart krijgt aangemeten. Dat winkelcentrum heeft een winkeliersvereniging die samen met het bejaardencentrum een Kunstadviescie heeft opgericht. Die Kunstadviescie. heeft de Mondriaanstichting gevraagd te helpen bij het realiseren van een kunstwerk. Dat zou gaan gebeuren door de A'dammer Paul Vendel. Het zouden 7 beelden worden van plexiglas van Maartensdijkers. Het eerste beeld wekte zoveel beroering dat het hele feest niet doorging. Oorzaak: het was een geheel naakte man, inclusief piemel.

In de uitzending zijn te horen:

- Marijke Oudhof, raadslid voor Gemeentebelangen.
Over hoe het kwam dat Gemeentebelangen zo snel 'boomde', hoe het kwam dat ze buiten het College zijn gehouden, waar Gemeentebelangen voor staat, en wat ze verwacht voor de komende verkiezingen. Gemeentebelangen Maartensdijk had heel veel gewonnen bij de laatste raadsverkiezingen, maar zijn toch buiten het college gehouden door SGP, CDA, PvdA en VVD.

- Mevrouw Pijpers over de 'piemel van Koos'.
Zij is aanwezig geweest bij de vergadering dat het beeld werd besproken. Ze vond het heel erg jammer dat het niet doorging. Ze vond het heel erg mooi. Er werden allemaal drogredenen opgevoerd, zoals bijvoorbeeld: we houden niet van kunststof, en wat zielig voor die vlinders. Maar dé reden was natuurlijk de blote piemel, en eigenlijk hadden ze het wel vantevoren kunnen bedenken: de raad, de kunstcie, de kunstenaar, Colenbrander. In Maartensdijk kan zoiets niet, beter rode geraniums naast een bankje in het winkelcentrum. En die zijn er dus ook gekomen.

- Jurjen Rijksen, van de Winkeliersvereniging Marijkehof:
over de herconcentratie van winkels en het besluit de Dorpsweg winkelvrij te maken.
- Fred Alleijn, voorzitter van de werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Maartensdijk en Hollandsche Rading.
Volgens Alleijn spelen er in Maartensdijk momenteel twee kwesties: Zelfstandig blijven of opgesplitst worden. En de verplaatsing van een aantal boerderijen in Westbroek. Er zitten wat boerderijen in Westbroek op onhandig lange kavels. Bij de herinrichting van het gebied is besloten zes boerderijen te verplaatsen naar een nieuwe locatie een eind noordoostelijker. Alleijn heeft een aantal bezwaren: historisch gezien is het onjuist. Boerderijenlinten ontstonden steeds op 1400 meter afstand van elkaar, en deze afstand is groter. Het tweede is dat de hele operatie was begonnen om in het gebied aan natuurontwikkeling te doen. Wat nu gebeurt is dat er in wat tot nu toe polder was zes gebouwencomplexen bijkomen. De oude boerderijen zullen ongetwijfeld verkocht gaan worden aan vermogende particulieren. Dus weer een stap in de richting van de verstedelijking. De zaak nog niet beklonken, want de gemeente moet zich nog uitspreken over de wijziging van het bestemmingsplan.
Alleijn vertelt verder over de rol van het Noorderparkgebied, en wat zijn club daar doet (Paddenpoelen, knotten etc. binnen onze kilometer).

- CDA-wethouder Kees Lam.
Over waarom Maartensdijk zelfstandig moet blijven, over de verplaatsing van de winkelconcentratie naar het nieuwe winkelcentrum, laten reageren op het verhaal van Alleijn (want Lam woont in Westbroek en is dus zeer betrokken bij de discussie), en over Samen op Weg. De Maartensdijkse Ned. Hervormde Kerk wil zich niet aansluiten bij Samen op Weg..

- Wijkagent Gies over het Maartensdijkse 'jongerenprobleem'.
Er wordt wat gehangen en dus geklaagd door omwonenden. Ze hebben ook geen eigen 'honk' om te vertoeven. Het is de bedoeling dat o.a. Sojos daar wat aan gaat doen. Sinds enige tijd is er een derde wijkagent.

-Kapper Stevens (bestuurslid van Sojos) probeert uit te vogelen waar bij de jongeren de knelpunten liggen, wat ze zoal willen en hoe ze te betrekken bij mogelijke initiatieven. Hij nodigt de jongeren uit om zich zaterdagsochtends gratis te laten knippen.