De Plek 24-01-1995

*Kasteel Groeneveld I* X= 146/147 en Y= 471/470

De Plek 24-01-1995

*Kasteel Groeneveld I* X= 146/147 en Y= 471/470

Kasteel Groeneveld heeft een lange geschiedenis.

Oorspronkelijk was Baarn een vestiging van boeren. Maar in de Gouden Eeuw lieten rijke kooplieden en regenten er hun zomerverblijven bouwen. Zelfs Napoleon schijnt er zijn tenten te hebben opgeslagen.

Pas in de vorige eeuw vestigden een aantal welgestelden zich permanent in Baarn. Weer later verrezen er ook kleinere villa's en huizen.

Centraal door de vierkante kilometer loopt de A1. De bewoners van de omliggende huizen worden naast geluidsoverlast ook geconfronteerd met uitbreidingsplannen van het industrieterrein.
Als het aan de Stichting De Groene Grens ligt, zal het zover niet komen.

advertentie