De Plek 21-02-1995

*Spijk* X=251/252 en Y=602/601

De Plek 21-02-1995

*Spijk* X=251/252 en Y=602/601

Op een terp in Noord Oost Groningen ligt het kerkkringdorp Spijk. Waarschijnlijk lag het daar al honderden jaren, voordat het in de dertiende eeuw voor het eerst in de geschiedenisboeken opdook.

Een gesloten gemeenschap was het lange tijd, die weinig contact onderhield met de buitenwereld. Dat gaf aanleiding tot verhalen van buitenaf over de aanwezigheid van spoken, heksen en de duivel.
Ook binnen het dorp zelf was het -vooral door godsdienstige en sociale spanningen- lange tijd onrustig.

Inmiddels is de rust in het geboortedorp van dichter Willem de Merode weergekeerd. De 1500 inwoners leven er in harmonie en doen hun best de -vaak jonge- nieuwkomers in het dorp op te nemen in de gemeenschap.

Het is te hopen dat Klaas Vos op zijn zoektocht in deze Groningse Plek de "mobiele kruidenier" tegenkomt. Want buiten de enig overgebleven supermarkt zijn alle vaste winkels uit het dorp verdwenen.