De Plek 4-04-1995

*Wommels* X=168/169 en Y=570/569

De Plek 4-04-1995

*Wommels* X=168/169 en Y=570/569

Wommels het Olympia van kaatsend Friesland, ligt tussen twee terpen: Walpert aan de noordkant en Stapert in het zuiden. Midden in de bebouwde kom bevindt zich nog een terp, die nu functioneert als dorpscentrum. Vroeger lag hier de was te bleken, tegenwoordig worden er eens per jaar de kaatskampioenschappen georganiseerd.
Als overblijfsel van de levendige kaashandel, zijn in Wommels veel oude kaaspakhuizen terug te vinden, herkenbaar aan de typische gevels; de meeste worden nu als riante woonhuizen gebruikt.
Ook dit dorp heeft haar eigen uitbreidingsplannen. Een deel van de "Südhoeke" is daarvoor bestemd. Eerdere bezwaren vanuit archeologische hoek zijn inmiddels opgelost, nu wetenschappers de tijd hebben gehad hun bodemonderzoek af te ronden.

advertentie