Argos

Dood in de TimeOut-ruimte

Argos

Dood in de TimeOut-ruimte

Deze aflevering is geheel gewijd aan het overlijden van een bewoonster in een behandelcentrum van Stichting NOVO in Onnen.
Het Gerechtshof in Leeuwarden wees deze week de vervolging af van 4 personeelsleden van zorginstelling NOVO waar vorig jaar een zwakbegaafde vrouw overleed. De nabestaanden hadden het Hof om vervolging gevraagd. De 44-jarige vrouw overleed nadat de 4 personeelsleden haar minutenlang tegen de grond hadden gedrukt in een zogenaamde ‘Time out-ruimte’ . De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam deze week met een uiterst kritisch rapport over de instelling. De locatie waar het drama plaatsvond is, onder dreiging van verscherpt toezicht door de IGZ, door de instelling zelf gesloten. Wat ging er mis op die fatale avond? Argos beschikt over de beelden van de bewakingscamera’s, het strafdossier en het vertrouwelijke calamiteitenonderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Waarom seponeerde het Openbaar Ministerie de zaak? Hoe reageerde de zorginstelling? En hoe liep een onenigheid tussen de bewoonster en het personeel zo dramatisch uit de hand?
Presentatie: Max van Weezel.