Argos

PvdA minister Pronk: "We hebben de neuzen weer gelijkgezet, er komt geen aanscherping van het illegalenbeleid".

Argos

PvdA minister Pronk: "We hebben de neuzen weer gelijkgezet, er komt geen aanscherping van het illegalenbeleid".

PvdA minister Pronk: "We hebben de neuzen weer gelijkgezet, er komt geen aanscherping van het illegalenbeleid".

Het is een turbulente week geweest voor de PvdA top, er is veel gediscussieerd en we hebben afgesproken dat er niets gaat veranderen aan het beleid t.a.v. illegalen. Er is dus geen sprake van een aanscherping, zoals PvdA-voorzitter Rottenberg en staatssecretaris Kosto van Justitie met hun uitspraken gesuggereerd hebben. Tot die conclusie komt PvdA minister Jan Pronk vanmiddag in Argos. Een tikkeltje te wild amigo, daar kwam de boodschap aan Rottenberg zo ongeveer op neer, geeft Pronk toe.
Pronk geeft verder in het interview toe dat de scherp gekruide uitspraken van PvdA-kopstukken over illegalen van de afgelopen weken, vooral lijken te maskeren dat de PvdA nog steeds niet weet wat ze met het probleem van de illegalen aan moet.
Letterlijk zegt hij 'Wij hebben de oplossing nog niet'. 'Wij hebben te maken met een vraagstuk dat de kern van de sociaaldemocratie raakt." "We zitten met onze handen in het haar."

Pronk is van mening dat de bewindslieden van de PvdA zich vanaf nu gewoon aan het kabinetsbeleid moeten houden en zich niet meer met "ook door mij soms als pijnlijk ervaren uitspraken" moeten profileren. Op de vraag van de verslaggevers wat dat in de praktijk betekent, antwoordt Pronk 'de PvdA moet het gedoog-beleid gedogen'.
Pronk zegt verder dat het hele begrip illegalen misschien formeel, vanuit de wet geredeneerd, wel juist is, maar dat het tevens een hele nationalistische manier is om naar de migratiestromen te kijken. Misschien moet Nederland wel een immigratieland worden, b.v. ook om de vergrijzing tegen te gaan, zo stelt Pronk.
Opmerkelijk is de stelling van Pronk dat de Nederlandse regering wanneer ze het probleem echt wil oplossen "af zal moeten van de drang om steeds maar weer, vanuit een nationalistisch, provinciaals, denken, de collectieve lastendruk te verlagen". Er is hard geld nodig om de problemen aan de onderkant van de samenleving op te lossen, problemen die nauw samenhangen met de positie van illegalen, aldus Pronk.

Inleidende teksten:
(Na fragment Rottenberg )
Dat waren uitspraken van PvdA voorzitter Felix Rottenberg zoals hij die 2 weken geleden in ons programma deed. Hij zaaide wind maar oogste storm want de afgelopen twee weken ging het over weinig anders meer in de linkse gelederen.
De sociaal demokraten worstelen met het probleem van de illegalen. Alhoewel, worstelen? Rottenberg, Wöltgens, Kok en vooral ook PvdA staatssecretaris van Justitie, Kosto, blonken de afgelopen weken uit in een eensgezinde vlaag van 'nieuw flinksheid'. De illegalen moeten Nederland uit zo klonk het luid en scherp.

KOPFRAGMENT KOSTO. "verdwijnen".

Die uitspraken leveren de PvdA het verwijt op dat de partij over de ruggen van de illegalen op electoraal gewin uit is: De PvdA bedrijft populisme van de ernstige soort, de partij zakt door de ondergrens van de beschaving heen, de PvdA is niet langer een partij die zich tegen de tijdgeest keert, maar probeert er nu juist als eerste op te klimmen. Een beetje zoals een cowboy die zich geen zorgen maakt over de richting die de door hem te bedwingen stier opgaat, zolang hij maar op de rug van het beest kan blijven zitten.
Vanmiddag in ARGOS opnieuw aandacht voor de verwarring in de PvdA. We spreken uitgebreid met PvdA minister Jan Pronk. Pronk zat zich de afgelopen weken te verbijten over de ferme taal van Rottenberg en Kosto maar naar buiten toe hield hij zijn mond. Jan Pronk, de partij-ideoloog, de nestor van de PvdA ministers, en tevens voorzitter van het bewindsliedenoverleg. Achter de schermen bemoeide hij zich wel degelijk met wat Rottenberg als een omslag in het PvdA beleid probeerde te brengen.
Morgen houdt de PvdA de met veel tam tam aangekondigde openbare briefing waar duidelijk moet worden wie gewonnen heeft en wat nu de koers van de PvdA tegenover illegalen zal worden.
Reden voor Pronk om het stilzwijgen te doorbreken.