Radioboek

#27 Erik Vlaminck - Het groot huisvuil en de buren

Radioboek

#27 Erik Vlaminck - Het groot huisvuil en de buren

Deel 27 in de serie radioboeken van Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

Erik Vlaminck (1954) is roman- en theaterschrijver. Vlaminck, nazaat van de beroemde Vlaamse schilder Maurice de Vlaminck, is op zoek gegaan naar herinneringen aan zijn ouders, grootouders, overgrootouders, van vaders- en moederszijde. Met die herinneringen heeft hij een mozaïek, een intrigerende roman fleuve die uit zes deelromans bestaat, gebouwd. In zijn Radioboek Het groot huisvuil en de buren doet een oudere man op onbedoeld komische wijze zijn beklag over zijn buren, zijn vrouw en de rest van de wereld tegen een onbekende gesprekspartner. Het venijn zit in dit verhaal in de staart.