Brief zonder foto

Een homo-erotisch luisterboek met soundscape

Brief zonder foto

Een homo-erotisch luisterboek met soundscape

In 1997 schreef Bert Kommerij een verhaal in de vorm van een brief waarin een anonieme figuur reageert op een contactadvertentie.
Het werd in beperkte oplage gepubliceerd bij uitgeverij Silent Woods van Dick Tuinder.

Een ongewone kennismakingsbrief, omdat er gerefereerd wordt aan een aantal ontmoetingen die reeds hebben plaatsgevonden tussen de schrijver van de brief en de geadresseerde. Gaandeweg blijkt degene aan wie de brief gericht is, steeds van identiteit wisselt.

Aan het einde van het verhaal verandert het relaas in een afscheidsbrief.

Voor woord.nl bewerkte Kommerij dit verhaal tot een luisterboek en sprak het zelf in, de soundscape is van Arno Peeters.