Radioboek

#103 Jean-Luc Outers - Waar het geheugen ophoudt

Radioboek

#103 Jean-Luc Outers - Waar het geheugen ophoudt

In het Radioboek Waar het geheugen ophoudt van Jean-Luc Outers weet een groot schrijver dat hij aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Hij besluit te sterven zoals hij geleefd heeft: als een vrij man. Hij bedenkt zijn eigen begrafenisceremonie die plaatsvindt op een ochtend in de stadsopera. De Nederlandse vertaling wordt voorgelezen door Iris Van Cauwenbergh. De originele Franse versie van dit Radioboek, Du court mémoire, wordt door Jean-Luc Outers zelf voorgelezen.