VPRO: Sponsor van de vooruitgang

vooruitgang, wat moet ik me daarbij voorstellen?