Sponsor van de vooruitgang

Bregtje van der Haak, Tegenlicht-regisseur

Voor de vooruitgang

‘Vooruitgang heeft voor mij met de verruiming van ons collectieve bewustzijn te maken; met het toenemend vermogen van steeds meer mensen om zich in de positie van Een Ander te verplaatsen. Vooruitgang is voor mij de hoop bevestigd zien dat veel mensen voorbij hun directe eigenbelang kunnen denken en handelen, omdat ze beseffen dat we met elkaar verbonden zijn. Soms denk ik tekenen van die Vooruitgang te ontwaren, zoals in de wijze waarop in Europa nu honderdduizend vluchtelingen worden ontvangen. In de Tegenlicht-uitzending “Gimme Shelter” heb ik daar in oktober verslag van gedaan. Maar een cynicus zou natuurlijk net zo goed het tegendeel kunnen “bewijzen”. 

Als documentairemaker heb ik in dit opzicht hoge verwachtingen van virtual reality. Hoewel ik van nieuwe technologie in het algemeen weinig echte oplossingen verwacht (omdat ik denk dat de meeste grote problemen om een politieke oplossing vragen), vind ik virtual reality in potentie wel een wezenlijke stap. Ik heb het nieuwe medium omarmd, omdat ik denk dat het ons vooruit kan helpen: het helpt ons om te ervaren wat het is om een ander te zijn.’