tel mee als VPRO-lid

Hoe meer leden hoe groter de draagkracht voor de VPRO. Dat willen we graag zo houden. Eind 2019 vindt de vijfjaarlijkse ledentelling plaats. Op basis hiervan dienen we de erkenningsaanvraag in voor de volgende concessieperiode 2021-2025. Helaas hebben we niet van ieder lid de benodigde gegevens. Hebt u mail van ons gekregen met de vraag naar uw geboortedatum? Geef het hier door!

waarom willen we uw geboortedatum weten?
Bent u zestien jaar of ouder en staat u in Nederland ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie? Alleen dan mag u lid worden van een omroep. Het Commissariaat van de Media controleert de gegevens in ons ledenbestand steekproefsgewijs.