Maandag met Zondag met RumagĀ 

(reactie op statement van Rumag d.d. 30 maart 2020)

Zondag met Lubach is een comedyprogramma, waarin we op satirische wijze onze visie geven op actuele onderwerpen. We baseren onze verhalen daarbij op bestaande journalistieke uitingen en openbare bronnen, waaruit we citeren.

In het item over Rumag hebben we ons voor een reactie van Rumag gebaseerd op hun eigen uitspraken - met bronvermelding - in een artikel van Quote. Deze (naar wij aannemen door Rumag gecontroleerde en gelezen) uitspraken komen niet overeen met het statement dat zij vanmiddag naar buiten hebben gebracht. 

In het artikel van Quote werd door een woordvoerder van Rumag beaamd dat een deel van de opbrengst van de shirts wordt gebruikt om het bedrijf draaiende te houden. Eveneens werd een berekening van twee door Quote opgevoerde textielexperts over productie- en verzendkosten door de woordvoerder van Rumag bevestigd. Dit is de informatie die wij -nogmaals, met bronvermelding- hebben gebruikt in onze uitzending. Niks nieuws, kortom. 

Dat Rumag is ‘geschrokken’ van de inhoud van ons verhaal lijkt ons sterk. Gelijksoortige kritiek werd afgelopen week al dagenlang geuit op diverse social media. Rumags reactie toen was dat mensen ‘knopjes van zebrapaden moesten gaan likken’ en ‘hun smoel moesten houden’. 

We vinden het fijn om te lezen dat Rumag zich daar nu ‘van distantieert’.

Rumag stelt ‘volgens de regels van het wereldwijde web te spelen’. Dat die regels kennelijk betekenen dat je grappen van anderen mag stelen, vertalen en onder eigen naam kunt publiceren is ons niet bekend. Daarnaast staat het haaks op ons idee van creativiteit, hoeveel puntjes je er ook tussen zet.

Team Zondag met Lubach