In een helder rapport velt de commissie Meurs een vernietigend oordeel over het handelen van het Tergooi ziekenhuis rond de dood van de 21-jarige Rogier Mooij. Dit onafhankelijke onderzoek was ingesteld door Tergooi, nadat deze zaak door het NPO Radio1-programma Argos naar buiten is gebracht. De commissie Meurs constateert dat de medische zorg aan Rogier beter had gemoeten. Het ziekenhuis had het overlijden van Rogier ook meteen als een calamiteit moeten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En Tergooi had geen overeenkomst met de nabestaanden moeten sluiten waarin beperkende voorwaarden werden opgenomen. Ten slotte had de communicatie met de nabestaanden zorgvuldiger gekund.

Het Tergooi ziekenhuis erkent dat er fouten gemaakt zijn en vindt de constateringen van de commissie Meurs zowel zwaarwegend als belangrijk:

“Het ziekenhuis omarmt de heldere en belangrijke aanbevelingen van de commissie.”

De moeder van Rogier wil niet inhoudelijk reageren op het rapport, maar geeft aan dat het veel emoties bij haar los maakt. Ze wacht de tuchtzaak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de mogelijke strafrechtelijke procedure van het Openbaar Ministerie af. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is een tuchtzaak gestart tegen de hoofdbehandelaar van Rogier, de longarts. Maar volgens de moeder van Rogier blijkt uit dit rapport dat er meer mensen verantwoordelijk zijn voor de gemaakte fouten. Ze hoopt dan ook dat ook zij de consequenties zullen dragen.

Luister hier de uitzendingen terug die Argos eerder over de dood van Rogier maakte: