Niet Thuis - Boris

‘‘Ga maar weer op straat slapen’, zei mijn vader’

Op straat staan en geen thuis meer hebben. Het overkwam Boris. ‘Ik sliep bij een vriend op de kamer, op een matras op de vloer.’

Joline Cramer

*Boris stuurde een bericht na onze oproep om tips en ervaringen. We wilden graag weten hoe het kon dat het aantal dakloze jongvolwassenen sinds 2009 was verdrievoudigd, terwijl het in diezelfde periode ambitieuze plannen regende om zwerfjongeren van straat te krijgen.

De afgelopen maanden ontvingen we talloze berichten. Hulpverleners vertelden ons waar het huidige beleid volgens hen tekortschiet. Ook deelden jongeren die zelf dak- of thuisloos zijn (geweest) hun ervaringen. De twintiger Boris was een van hen.

Videoserie

Het verhaal van Boris is gemaakt in samenwerking met dagblad de Volkskrant. Illustrator Sophia Twigt maakte een videoserie waarin drie voormalig dak- en thuisloze mensen vertellen wat er aan dat kritieke moment, waarop iemand een dak boven het hoofd verliest, voorafgaat.

*Boris is een gefingeerde naam. Dit doen we om zijn privacy te beschermen. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.

De animatieserie werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

over het onderzoek

Buitengesloten