Deze week was er opnieuw veel aandacht voor het initiatief Lost in Europe, dat mede door Argos is geïnitieerd. Het begon maandag met een publicatie van NRC, partner in het project, waaruit blijkt dat het aantal kinderen dat is verdwenen uit de Nederlandse asielopvang hoger is dan tot nu toe bekend was.

In een uitzending van Argos berichtten we begin mei over 1.080 MOB-meldingen (met onbekende bestemming vertrokken) van vermiste kinderen in de afgelopen viereneenhalf jaar. Dit cijfer was gebaseerd op informatie die wij kregen van COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. NRC kreeg nu ook cijfers van stichting Nidos en heeft die gecombineerd met de eerdere cijfers. Er blijken in deze periode minimaal 1.600 meldingen te zijn gemaakt van kinderen die verdwenen zijn. Het werkelijke aantal ligt naar verwachting nog hoger.

De informatie maakte veel los in de Nederlandse pers. Er werden artikelen gepubliceerd door RTL, NRC, Parool, NOS en Trouw. Op FunX was Martine Goeman van Defence for Children te horen die zich inzet voor kinderrechten. Ook in de regio werd er aandacht aan besteed. Zo was in het Dagblad van het Noorden te lezen dat de politiek in Westerwolde zich zorgen maakt over de spoorloze kinderen.

In haar column in de Volkskrant sprak Sheila Sitalsing haar verbazing uit over het feit dat er in de politiek weinig tot geen aandacht is voor dit onderwerp. Op Radio 1 sloot cabaretier Pieter Derks zich hierbij aan, en stak hij de draak met de onverschilligheid van de politiek. Zelfs de verdwijning van zijn kat kreeg meer aandacht. Het Friesch Dagblad weidde een hoofdredactioneel commentaar aan de verdwijningen van de kinderen.

Zal al deze publiciteit nu leiden tot beleidsaanpassingen? Woensdag 12 juni vindt er een overleg plaats in de Tweede Kamer over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Lost in Europe is een internationaal samenwerkingsverband dat zich inzet om te achterhalen hoe minderjarigen in Europa kunnen verdwijnen. In Nederland zijn Argos, NRC en VersPers partners in het project.

Meepraten over dit onderwerp? Donderdag 13 juni is er in Humanity House in Den Haag een gesprek met Sanne Terlingen (Argos en Lost in Europe), Betty Teklemariam en Els van Driel (Shadow Game) over het lot van deze minderjarige asielzoekers.