Jaarlijks wordt gemiddeld 550 keer de politie ingezet bij een uithuisplaatsing, blijkt uit onderzoek van Argos. Dat aantal moet omlaag, zeggen deskundigen. Het maakt een uithuisplaatsing, die op zichzelf al traumatisch is, nog ingrijpender. ‘Er moet beter worden gekeken naar alternatieven.’

Duizenden kinderen per jaar hebben te maken met een uithuisplaatsing. Soms wordt daarbij ook de politie ingezet. Argos vroeg via een Woo-verzoek de cijfers op en de instructies die de politie hierbij krijgt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er kans is op een gevaarlijke situatie of vluchtgevaar. Gemiddeld genomen over de afgelopen vijf jaar is dat 550 keer. Hoeveel dat is op het gehele aantal uithuisplaatsingen is niet vast te stellen, omdat dat aantal niet wordt bijgehouden.  

Voor kinderen is politie-inzet bijna altijd traumatisch, vertellen deskundigen. Ze noemen het hoog en stellen dat het anders kan. In de eerste plaats kan er al veel verbeteren aan de voorkant. Bijvoorbeeld in de communicatie vanuit jeugdzorg met ouders en kinderen, waardoor een situatie niet hoeft te escaleren en politie-inzet niet nodig is. Daarnaast moet er meer worden gekeken naar alternatieven,’ zegt Karlijn Stals van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Neem in die afweging mee dat ingrijpen met politie lange termijnschade geeft’. Als politie-inzet toch nodig is kan worden gekeken of het anders kan worden ingericht, om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

De inzet van politie is niet alleen voor kinderen en hun ouders ingrijpend, maar ook voor de agenten zelf. Het is een van de zwaarste onderdelen van hun werk, vertellen politieagenten aan Argos. Een agent herinnert zich hoe jonge kinderen zich vastklampten aan hun ouders, en de ouders ook aan de kinderen. ‘Het huilen en de woede, dat vergeet ik eigenlijk niet. Dat maakte veel indruk op mij.’ 

Jeugdzorg Nederland stelt in een reactie zich bewust te zijn van de impact van politie-inzet bij uithuisplaatsingen voor alle betrokkenen. ‘We nemen de signalen serieus en ook wij vinden het jaarlijks gemiddelde dat naar voren komt uit het onderzoek van Argos hoog. Ondanks de heldere afspraken met de politie moeten we blijven evalueren of de afspraken goed werken en of er meer nodig is om de schade van de politie-inzet bij alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.’