Argos

Uithuisplaatsingen: politie voor de deur

Het is een woensdagavond in februari, een vrouw loopt net naar buiten om haar zoon naar de voetbal te brengen, als ze ziet dat de politie bij haar buren het huis binnen probeert te komen met een stormram. Voor ze het weet, wordt ze getuige van een uithuisplaatsing. ‘Ik dacht, zouden ze enig idee hebben hoe het overkomt op kinderen als je zo blijft staan in opperste staat van paraatheid?’

Een productie van: Judith Konijn

Jaarlijks worden duizenden kinderen uithuisgeplaatst en soms gebeurt dat met assistentie van de politie. Inzet van politie maakt zo’n gebeurtenis extra aangrijpend. Niet alleen voor ouders en kinderen, ook voor de politie zelf is het een van de meest aangrijpende dingen om te doen. Volgens deskundigen zou het aantal uithuisplaatsingen met politie-inzet omlaag kunnen en moet er bovendien beter worden gekeken naar alternatieven.

Argos onderzocht hoe vaak het gebeurt, wat de overwegingen zijn om politie in te zetten en hoe het is voor de betrokkenen. Aan het woord komen: moeder Elianne en haar buurvrouw, politieagent Martin Bakker, Karlijn Stals van het Nederlands Jeugdinstituut en traumadeskundige Anne Marsman.

Zaterdag 24 juni, 14 uur, NPO Radio 1

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

Lees hier de reactie van Jeugdzorg Nederland

reacties op de uitzending

Een uithuisplaatsing is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel ouders als jongeren. Wanneer de politie bij een uithuisplaatsing assisteert is de impact op alle betrokkenen vaak nóg groter. Daar zijn we ons van bewust. Een goede samenwerking tussen de jeugdbescherming en de politie is dus van groot belang. Daarom hebben de Jeugdbeschermingsorganisaties in 2022 samen met de politie en routekaart uitgewerkt waarin afspraken staan over de rol van de politie bij een uithuisplaatsing. Het uitgangspunt is dat politie-inzet alleen plaatsvindt als dit nodig is om de veiligheid van betrokkenen te waarborgen of wanneer de omstandigheden daarom vragen. Bijvoorbeeld wanneer er vermoedens zijn van agressie of geweld tegen het kind of de hulpverlener. De politie is dan vaak op de achtergrond aanwezig om snel in te kunnen grijpen mocht de situatie escaleren. Naast de formele afspraken met de politie vertrouwen we ook op de professionaliteit van de jeugdbeschermer om vooraf goed na te denken over de impact van politie-inzet op jongeren en ouders en hierin een goede afweging te maken. De lijn om deze afweging te maken blijft: de politie springt alleen bij wanneer het nodig is en trekt zich weer terug als dat mogelijk is.

Nogmaals, we zijn ons bewust van de impact van politie-inzet bij een uithuisplaatsing op alle betrokkenen. We nemen de signalen serieus en ook wij vinden het jaarlijks gemiddelde dat naar voren komt uit het onderzoek van Argos hoog. Ondanks de heldere afspraken met de politie moeten we blijven evalueren of de afspraken goed werken en of er meer nodig is om de schade van de politie-inzet bij alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

journalist Judith over de uitzending
sprekers

Karlijn Stals

Orthopedagoog en ontwikkelingspsycholoog en Vakgroepleider Vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 

Anne Marsman

Trauma-deskundige en psycholoog

 

Martin Bakker

Politieagent bij Eenheid Den Haag, gespecialiseerd in Zorg en Veiligheid. Is soms aanwezig bij uithuisplaatsingen

Judith Konijn

Onderzoeksjournalist Argos

 

Elianne

Moeder, haar vier kinderen werden uithuisgeplaatst in bijzijn van politie (gefingeerde naam)

Buurvrouw van Elianne

Was getuige van de uithuisplaatsing

achtergrond

Politie elk jaar 550 keer in actie bij uithuisplaatsing van kinderen

Jaarlijks wordt gemiddeld 550 keer de politie ingezet bij een uithuisplaatsing, blijkt uit onderzoek van Argos. Dat aantal moet omlaag, zeggen deskundigen. Het maakt een uithuisplaatsing, die op zichzelf al traumatisch is, nog ingrijpender. ‘Er moet beter worden gekeken naar alternatieven.’

Uithuisplaatsingen: is de schade niet groter dan de winst

Met de Jeugdwet van 2015 werd besloten dat minder kinderen uithuisgeplaatst moesten worden. Toch is het aantal uithuisplaatsingen in de jeugdzorg sinds die tijd toegenomen. 

Uithuisplaatsingen: komen de kinderen ooit weer thuis?

Als jeugdbeschermer Esmay de opdracht krijgt om het gezag van moeder Helena over haar uithuisgeplaatste kinderen te beëindigen, krijgt ze twijfels. Is er wel voldoende gewerkt aan terugplaatsing? Tegen het plan in van haar werkgever, de jeugdbeschermingsorganisatie, probeert ze er alles aan te doen om de kinderen in de buurt van hun moeder te houden.