Argos

Zorg in de cel

Wilma Duijst is forensisch arts en jurist. Deze week verschijnt in het Nederlands Juristenblad een artikel van haar,´Zorg ter voorkoming van overlijden in detentie´. Ze schreef het samen met de jurist Eveline Thoonen.

Duijst is voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap, ze is part time rechter in Arnhem en ze is verbonden aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Ze weet hoe het er in gevangenissen en politiecellen aan toe gaat. Als forensisch arts is ze verantwoordelijk voor de medische zorg voor arrestanten en ze is een autoriteit op het gebied van medische zorg in gevangenissen. Ze doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder gevangenen overlijden. Jaarlijks overlijden er tussen de 40 en 50 mensen in detentie. Gemiddeld overlijden er vijf in een politiecel en ongeveer 15 plegen suïcide. In haar artikel vergelijkt Duijst de praktijk in de Nederlandse gevangenissen en politiebureaus met de uitgangspunten van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Op zich is de kwaliteit van de zorg hoog in Nederland, maar toch gaat er ook veel mis. En kan er veel verbeterd worden. Daarover vertelt Duijst vandaag in Argos.

Internationale jacht op drugs gehinderd door nieuw plan Opstelten?

Drugsvangsten zijn vaak het resultaat van voortvarende internationale samenwerking tussen de politiediensten van de afzonderlijke landen. Waaronder de Nederlandse politie. Maar aan die samenwerking schort het de laatste tijd. Want minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil het netwerk van zogeheten liaison officieren, ofwel verbindingsofficieren, ingrijpend veranderen. En daardoor dreigen veel van die Nederlandse liaisons te worden teruggeroepen, met name de liaisons uit de landen in en rond de Europese Unie. In de ons omringende landen wordt zorgelijk gekeken naar deze ontwikkeling. Argos redacteur Eric Arends licht de zaak toe en te gast is CDA-Tweede Kamerlid en politie en justitie-woordvoerder Peter Oskam.

fragmenten