Argos

De nederlaag van de PvdA en de staat van de sociaaldemocratie

De PvdA heeft de grootste verkiezingsnederlaag ooit geleden. Te gast zijn de vertrekkende PvdA-Kamerleden Jeroen Recourt en Mei Li Vos. Hoe kijken zij terug op de afgelopen jaren? Ook gaan zij samen met Menno Hurenkamp, die is aangesloten bij de Wiardi Beckman Stichting, in gesprek over de stand van de sociaaldemocratie: voor wat voor opgave staat de PvdA de komende tijd?

De Boeken
Non-fictie recensent Marc Chavannes bespreekt Zetelroof, Fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer, 1917-2017 van Geerten Waling (VanTilt 2017) en Nepparlement? Een pleidooi voor politiek hokjesdenken van Armen Hakhverdian en Wouter Schakel (AUP 2017)