Argos

Defensie vaker fout met gevaarlijke stoffen en munitie

Veiligheid is topprioriteit, zegt Defensie. Na twee fatale incidenten in 2016 en een vernietigend oordeel van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, beloofde de krijgsmacht beterschap. Ondanks de inspanningen om meer aan veiligheid te doen gaat er achter de schermen nog veel mis, zoals bij het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen en munitie. Personeelsgebrek speelt hierin een belangrijke rol. In de studio reageert plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim.

VN-rapport: ‘Soldaten moeten bewijs verzamelen op slagveld IS’

Binnenkort presenteren De Verenigde Naties een rapport met richtlijnen over hoe militairen bewijs kunnen verzamelen in conflictgebieden. Daarmee kunnen militairen helpen bij de opsporing van IS’ers. Gebrek aan bewijs is nu vaak het probleem bij vervolging. Getuigenverklaringen, gevonden documenten, bomresten of computerschijven ontbreken. Maar militairen zijn geen opsporingsambtenaren en hebben ook niet dezelfde bevoegdheden. Hoe zorg je dan voor betrouwbare en controleerbare bewijzen? En hebben ze daar wel tijd voor?