Argos

Het ongehoorde kind

In Nederland hebben we jeugdzorg voor kinderen met wie het niet goed gaat. Omdat ze vastlopen op school, of ouders hebben die in een moeilijke scheiding liggen. Of omdat ze hele nare dingen hebben meegemaakt. Maar wat als je ouders de Nederlandse taal nog niet spreken? En de mensen die je moeten helpen jou en je ouders niet verstaan?

Door: Nina van Raay en Keshia Hederman

Sinds 2012 zijn in Nederland de tolken in de zorg afgeschaft, de gedachte was dat mensen de taal maar moeten leren. Maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk om de taal zo snel op dat niveau te leren. En zorgt dat gebrek aan tolken voor gevaarlijke situaties, zo signaleren hulpverleners en deskundigen.

Mustafa Uriakhel is als klinisch psycholoog verbonden aan een jeugd-GGZ-instelling in Hoorn waar veel kinderen met een migratieachtergrond komen. Hij noemt de huidige situatie uiterst pijnlijk. “We hebben het over kinderen die echt bedreigd worden in hun ontwikkeling en veiligheid. Die oorlogsgeweld hebben meegemaakt, zijn gevlucht. Het valt niet uit te leggen dat bij deze kwetsbare doelgroep, die echt lijdt onder psychische problematiek, dat het daar niet vergoed wordt.”

De hulpverleners en deskundigen waarschuwen bovendien voor gevaarlijke spraakverwarring en te late diagnoses, onterecht de kinderbescherming op de stoep en jeugdzorgorganisaties die zelfs moeten weigeren kinderen te helpen. Argos voerde de afgelopen maanden gesprekken met tientallen hulpverleners en organisaties. 

zo. 24 maart, 22.45u, NPO2

Argos op tv

Argos is er naast radio en online ook op tv. De redactie onderzoekt verschillende onderwerpen met maatschappelijke impact. Ook op tv staat Argos garant voor journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn.

Abonneer je op de Argos-nieuwsbrief

En ontvang om de week onze nieuwste onthullingen en de ervaringen van onze onderzoeksjournalisten in jouw mail. Abonneer je hier

journalist Nina over de uitzending

sprekers

Mustafa Uriakhel

Klinisch psycholoog Jeugd-GGZ bij iHUB in Hoorn

Barbara Schouten

Universitair hoofddocent interculturele zorgcommunicatie Universiteit van Amsterdam (UvA)

Zuzana Valinova

Oprichter Stichting Vangnet

Semhar

Uit Eritrea gevluchte moeder

Lisalore Varkevisser

Raad voor de Kinderbescherming

dossier

Nog steeds spraakverwarring in de spreekkamer

12 november 2022 - uitzending

Zorgverleners en patiënten die elkaar niet kunnen verstaan. Sinds het kabinet Rutte 1 de tolkenfinanciering wegbezuinigden is het staande praktijk in de Nederlandse spreekkamers.

Spraakverwarring bij de bevalling

25 december 2021 - uitzending

Elke dag bevallen in Nederland 472 vrouwen van een baby. Maar hoe moet dat als de aanstaande moeder geen Nederlands spreekt?

Verloskundigen willen de tolk terug in de spreekkamer

12 februari 2021 - artikel

Verloskundigen maken zich grote zorgen over de hulp aan zwangere vrouwen die de Nederlandse taal niet spreken, blijkt uit onderzoek van Argos.

Spraakverwarring in de spreekkamer

6 februari 2021 - uitzending

Stel, je bent ziek en je moet naar een arts, maar je spreekt de taal niet. Dan is het handig om een tolk in te schakelen, die je helpt om je klachten uit te leggen en de juiste medische hulp te vinden. Alleen, vind maar eens een tolk. Sinds het kabinet Rutte I het mes zette in de vergoeding voor zorgtolken, zijn ze zo goed als verdwenen uit de Nederlandse spreekkamers.

meer van Argos TV

Een stal vol

Terwijl Nederland een enorme operatie uitvoert voor natuurherstel en stikstofreductie, groeit op sommige plekken de veestapel juist. Ook vlak naast de meest kwetsbare natuurgebieden. Argos ontdekte dat dit zelfs een gevólg is van het ongewisse stikstofbeleid van de overheid.

Wie praat die gaat

Diversiteit is voor de politie “pure noodzaak”, zei de politie vorig jaar bij de lancering van een campagne om meer ‘diverse’ agenten te werven. Hoe waarachtig is die boodschap? De ervaringen van Bilal Addou staan er haaks op. Hij is belijdend moslim en ruim tien jaar agent. Vanaf de start van zijn carrière ervaart hij discriminerende opmerkingen. Hij voelt zich steeds meer buitenstaander onder zijn collega’s. Wanneer hij zijn ervaringen deelt met de hoogste politiebaas, Erik Akerboom, komt het conflict in een stroomversnelling.

Het kind van de rekening

Benito groeide op in een gezinshuis, maar het was er onveilig. Hij spande een zaak aan voor het Tuchtcollege van de Jeugdzorg, om te voorkomen dat meer kinderen hetzelfde zou overkomen. Maar wat er toen gebeurde, had niemand voor mogelijk gehouden.

Het laatste kwartier van Sammy

Drie jaar geleden komt de Duitse fitness-influencer Sammy (23) in Amsterdam om het leven door politiekogels. De agenten die Sammy doodschieten worden niet vervolgd. Het was noodweer, zegt het OM, omdat Sammy in de laatste momenten van zijn leven een ‘onmiddellijk dreigend gevaar’ vormde voor de agenten. Maar klopt die conclusie wel?

Het geheim van de spreekkamer

Sinds 1 juli worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de persoonlijke gegevens van alle patiënten in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland verzameld. Bij de totstandkoming van deze maatregel zijn grote fouten gemaakt, blijkt uit onderzoek van Argos. Een groep bezorgde zorgverleners heeft een rechtszaak aangespannen om de maatregel ongedaan te krijgen.