Argos

Uithuisplaatsingen: is de schade niet groter dan de winst?

Met de Jeugdwet van 2015 werd besloten dat minder kinderen uithuisgeplaatst moesten worden. Toch is het aantal uithuisplaatsingen in de jeugdzorg sinds die tijd toegenomen.

Een productie van: Judith Konijn

In Argos vertelt alleenstaande moeder Chantal (niet haar echte naam) hoe haar drie kinderen een jaar geleden met spoed uithuisgeplaatst werden. Een kinderpsychiater constateert dat het ontbreekt aan samenwerking tussen ouders, hulpverleners en het netwerk om de kinderen heen. Bovendien worden volgens een onderzoeker de richtlijnen die zijn opgesteld rondom uithuisplaatsing niet altijd nageleefd. Verder schetst een jeugdbeschermer hoe lastig de praktijk kan zijn voor hulpverleners en een kinderrechter vertelt over haar onafhankelijke rol en de afwegingen die in korte tijd de revue passeren voor een besluit tot uithuisplaatsing bekrachtigd wordt.

Argos over uithuisgeplaatste kinderen, ouders, de rol van vooroordelen en over de vraag of en hoe kan worden voorkomen dat kinderen ergens anders dan bij hun ouders moeten opgroeien.

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

sprekers

Mirte Forrer

is gedragsdeskundige en werkt bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam en ze is onderzoeker aan de Vrije Universiteit.

Peter Dijkshoorn

heeft 30 jaar gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater. Nu is hij ambassadeur Lerend Jeugdhulpstelsel in opdracht van onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Susanne Tempel

is kinderrechter in Breda.

Cora Bartelink

werkt als onderzoeker Jeugdhulp in transformatie aan de Haagse Hogeschool.

achtergrondverhalen

Stella's sterrenhemel

Stella was tien jaar oud, toen ze uithuisgeplaatst werd. Weg van haar moeder en haar oudere broer. Ze kwam terecht in een instelling tussen veel oudere kinderen en had het er moeilijk. ‘Ik moest me er letterlijk invechten.’ Elke dag wenste ze dat ze terug kon naar huis. Hoe is het voor een kind om uithuisgeplaatst te worden? 

‘Kinderen hebben niets aan overhead’

De marktwerking in de jeugdzorg zorgt er mede voor dat kinderen en hun ouders niet, onvoldoende of te laat worden geholpen. Dat vindt Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde Jeugdzorg en Onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.