Argos

Nederlandse wateren meest vervuild van heel Europa

In 2027 moeten alle wateren in Nederland van goede kwaliteit zijn. Europa heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld. Dan gaat het niet direct over drinkwater, maar over het oppervlakte- en grondwater. Met nog vijf jaar te gaan is het de vraag of we dat in Nederland gaan halen. We staan er niet best voor.

Medeverantwoordelijk hiervoor zijn de 21 waterschappen. Niet alleen zorgen zij ervoor dat wij droge voeten houden, ook gaan zij over de waterkwaliteit en de duurzame bescherming van ecosystemen. Wat gebeurt er als we er niet rap voor zorgen dat ecosystemen in de meren en slootjes weer gaan floreren, dat er meer soorten planten en vissen terugkomen? En hoe dringen we chemische stoffen in ons oppervlaktewater zoals medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en PFAS terug?

Zaterdag 30 oktober, 14 uur, NPO Radio 1

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

sprekers

Bas Roels

Ecoloog bij Wereld Natuurfonds

Laura Bromet

Tweedekamerlid voor Groen Links

Frank van Gaalen

Onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving

 

Peter van der Velden

Voorzitter van de Vereniging Waterbedrijven VEWIN

Rob Hoefnagel

Beleidsadviseur waterschap Delfland

Sander Mager

Bestuurslid van de Unie van Waterschappen

 

Bert de Groot

Hoogheemraad bij de De Stichtse Rijnlanden

 

Tineke de Vries

Bestuurslid LTO

achtergrondverhalen

Halfslachtig waterbeleid kan leiden tot nieuwe crisis vergelijkbaar met het stikstofdossier

De waterkwaliteit in Nederland staat er belabberd voor. Slechts 1% van het oppervlaktewater voldoet aan de Europese afspraken, zien onderzoekers. Als daar niet snel verandering in komt, dreigen niet alleen boetes uit Brussel: ‘We koersen af op om een impasse vergelijkbaar met de stikstofcrisis.'

Nederlandse ‘papieren werkelijkheid’ van watervervuiling moet Brussel gunstig stemmen

Het hoofdpijndossier van de lopende formatie is het stikstofdossier. De vrijwillige uitkoop van boerenbedrijven heeft te weinig opgeleverd, dwangmaatregelen om de uitstoot fors terug te dringen lijken onafwendbaar. Aan de horizon dient de volgende crisis zich aan: ook op watergebied is Nederland het vuilste jongetje van de klas.

Belangenstrijd bij de waterschappen

De waterschappen maken zich op voor ingrijpende hervormingen. Boeren en bedrijven konden decennia rekenen op een gereserveerde plek in het bestuur, maar daar wil een deel van de Tweede Kamer nu van af.

Belangenstrijd zet de verhoudingen bij waterschappen op scherp

De oudste bestuurslaag van Nederland, de waterschappen, moet fors op de schop, als het aan een krappe meerderheid van de Tweede Kamer ligt. Het doel: eerlijker representatie, meer aandacht voor het klimaat en uiteindelijk een eerlijker verdeling van lasten. De waterschapsbesturen zelf zijn ‘tot op het bot verdeeld’ over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66. Op de achtergrond voeren werkgevers een lobby om het voorstel van tafel te krijgen.