Een groep Eritrese asielzoekers belandt nog altijd in de illegaliteit door fouten in de leeftijdsregistratie. Hierdoor staan ze als volwassene te boek, terwijl ze zelf zeggen kind te zijn. Nederland leunt bij het beoordelen van hun leeftijd teveel op de foutgevoelige data uit andere Europese landen, signaleert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Hierdoor kunnen kinderrechten in het geding komen.

In Argos een reportage vanuit een Amsterdams jongerenproject en we blikken terug op een eerder onderzoek dat we deden naar Eurodac, de database waarin de leeftijden van jongeren bij aankomst in Europa worden vastgelegd. Toen al bleek dat er foute geboortedata in die database terecht kunnen komen, met mogelijk rampzalig consequenties voor kinderen die hier asiel aanvragen.

Kinderen hebben altijd recht op onderdak, onderwijs en een voogd. Worden ze voor de wet als volwassen beschouwd, dan lopen ze het risico om in de illegaliteit te verdwijnen. Met: hulpverlener Savannah Koolen van Here to Support, Mark Klaassen – lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en natuurlijk de jongeren zelf.

Een reportage in ons dossier Lost in Europe. De afgelopen drie jaar zijn zeker 18.000 kinderen vermist geraakt na aankomst in Europese opvangcentra, becijferde het journalistencollectief onlangs. Ook in Nederland gebeurt dat. Alleen al in 2020 verdwenen 323 kinderen uit de Nederlandse asielopvang.

Zaterdag 1 mei, 14 uur, NPO Radio 1

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

achtergrondverhalen

'Vluchtelingen uit Eritrea raken tussen wal en schip'

In 2019 bracht Argos al een verhaal over de registratiefouten bij Eurodac. In deze uitzending het verhaal van de 15-jarige Feven. Toen zij als 15-jarige in Italië arriveerde, schreven de Italiaanse autoriteiten haar in als volwassene. Nu is ze in Nederland en al meer dan twee jaar bezig die fout recht te zetten.  

Grote organisaties die in Italië betrokken zijn bij de registraties spreken in deze uitzending voor het eerst over de fouten die daar worden gemaakt. 

Zorgelijke toename ‘zelfdestructief geweld’ onder jonge asielzoekers

Hulpverleners maken zich ernstige zorgen over de mentale gezondheid van jonge asielzoekers. Het aantal gevallen van ‘zelfdestructief geweld’ onder minderjarige migranten steeg sinds 2015 explosief, blijkt uit onderzoek van Lost in Europe.

‘Migrantenkinderen hebben meer psychische hulp nodig dan wij denken’

Het aantal incidenten van ‘zelfdestructief gedrag’ onder jonge asielzoekers nam de afgelopen jaren schrikbarend toe. Vooral asielkinderen die zonder begeleiding naar Nederland zijn gereisd, kampen met bovengemiddeld vaak stress, trauma en suïcidale gedachten. Adequate hulp ontbreekt, signaleren jeugdartsen en therapeuten. ‘De wil is er, maar de middelen zijn er gewoon niet’.