Argos

Fors meer geweld en intimidatie in jeugdgevangenissen

Het aantal agressie- en geweldsincidenten in de jeugdgevangenissen is met tientallen procenten toegenomen. Dat blijkt uit cijfers over de afgelopen jaren, die Argos heeft verkregen. In drie jaar tijd deed zich een groot aantal ernstige calamiteiten voor.

(1 min)

Uit een analyse blijkt dat het aantal geregistreerde geweldsincidenten bijna is verdubbeld. De grootste stijging betreft gevechten tussen gedetineerde jongeren, maar ook het aantal meldingen van fysiek geweld tegen medewerkers steeg, net als meldingen van bedreigingen en intimidatie.

Afgelopen week werd bekend dat de inspectie ondanks investeringen nog niet genoeg verbetering ziet bij de jeugdinrichtingen - die onder verscherpt toezicht staan. Dit komt onder meer door personeelstekorten. Argos besteedde in december aandacht aan een belangrijke achterliggende oorzaak: de veranderende doelgroep in met name de jeugdgevangenissen. Jeugdige delinquenten verharden en hun problemen zijn steeds complexer, merken ze in de justitiële jeugdinrichtingen. Dat vraagt ook veel van het personeel dat met deze jongeren werkt. Het gevoel was dat het geweld toeneemt, maar cijfers ontbraken op dat moment.

Zaterdag 9 april, 14 uur, NPO Radio 1

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

sprekers

Ytse Koenen

Bestuurder bij FNV Justitie en Veiligheid
 

achtergrondverhalen

De nieuwe gedetineerde

Medewerkers in gevangenissen en jeugdgevangenissen luidden in oktober de noodklok in een brandbrief aan hun bazen. De werkdruk is sterk opgelopen door personeelstekort en een hoog ziekteverzuim en de onveiligheid neemt toe, zo waarschuwen zij.

‘Als je hun dossiers leest, springen de tranen in je ogen’

Jeugdige delinquenten verharden en hun problemen zijn steeds complexer, merken ze in de justitiële jeugdinrichtingen. Dat vraagt veel van het personeel. Argos sprak met algemeen directeur Hariët Pinkster en pedagogisch directeur Corinne Peeters van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting. ‘Het is een gevolg van verregaande individualisering.’