Argos

Het sociaal werkbedrijf staat in het rood

Iedereen aan de bak, dat was kortweg de belofte van de Participatiewet. Wie kan werken, moet aan een baan worden geholpen. Ironisch genoeg zitten nu meer mensen met een arbeidsbeperking thuis en kampen sociale ontwikkelbedrijven met grote financiële tekorten.

De sociale ontwikkelbedrijven zijn allang niet meer de sociale werkplaats van voorheen: plekken waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt eenvoudige handarbeid doen. In veel opzichten lijken ze op een gespecialiseerd uitzendbureau, bedoeld om mensen die niet zelfstandig aan een baan kunnen komen de arbeidsmarkt op te helpen.

Een kleine minderheid van de sociaal ontwikkelbedrijven schrijft nog zwarte cijfers. Het overgrote deel staat in het rood of zelfs dieprood, blijkt uit recent onderzoek van de branche. Sinds de komst van de Participatiewet zijn de beschikbare budgetten namelijk aanzienlijk lager, terwijl de tijd, aandacht en energie die het kost om de doelgroep aan het werk te helpen niet minder zijn geworden.

Veel gemeenten vullen de tekorten nu nog aan, maar de vraag dringt zich: hoe houdbaar is dat op lange termijn? En wat is de impact op de mensen die, vanwege psychische problemen, schulden of verslaving, behoefte hebben aan beschut werk?

Argos over de waarde van werk.

 

 

Zaterdag 23 april, 14 uur, NPO Radio 1


Maakt de minister zich zorgen over het voortbestaan van de sw-bedrijven en bijbehorende expertise m.b.t. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En onderneemt de minister actie om de infrastructuur en kennis van sw-bedrijven te behouden – en zo ja: welke?

Antwoord:

Meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen is een belangrijke doelstelling in coalitieakkoord. Gemeenten en UWV beschikken daarvoor over een breed scala aan instrumenten om werkzoekenden en werkgevers te ondersteunen om goede matches te maken. Sociale ontwikkelbedrijven (en daarmee hun dienstverlenging), maar ook de regionale mobiliteitsteams, spelen daarbij een belangrijke rol. Het ministerie van SZW is veelvuldig met gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven in gesprek. Veel gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven zijn al bezig met hernieuwde invulling voor de toekomst van de dienstverlening uit de sw-infrastructuur. Dat moedigt de minister van harte aan, juist ook omdat zij het beste kunnen bepalen welke bijdrage zij kunnen leveren aan de baankansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij bestaat niet één model om succesvol te kunnen zijn. De komende tijd gaat de minister, mede op verzoek van de Tweede Kamer, verder met gemeenten, sociaal ontwikkelbedrijven, Cedris, Divosa en VNG in gesprek over de vraag hoe de positionering van sociaal ontwikkelbedrijven zich ontwikkelt, hoe zij de toekomst van hun dienstverlening voor zich zien en welke maatregelen er nodig zijn voor een zogenoemde toekomstbestendige sociale infrastructuur.

Ziet de minister sw-bedrijven als noodzakelijke schakel op weg naar ‘een inclusieve arbeidsmarkt’ en voor het behalen van de doelen die zijn gesteld in de zogeheten banenafspraak?

Antwoord:

Gemeenten en UWV kunnen op veel verschillende manieren mensen met een beperking samen met werkgevers aan het werk helpen met de banenafspraak. Sociaal ontwikkelbedrijven spelen een belangrijke rol om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de arbeidsmarkt te verbinden. Zij verzorgen niet alleen banen voor mensen met een Wsw-indicatie. Ook mensen met bijvoorbeeld een indicatie beschut werk en mensen die vallen onder de banenafspraak komen via sw-bedrijven aan het werk. Zij zijn een opstap naar werk, een plek waar je in een beschutte omgeving kunt werken en een plek waar je kunt terugvallen als het even niet lukt bij het bedrijf waar je werkt.

Is minister Schouten bereid extra te investeren?

Antwoord:

Ambitie uit het coalitieakkoord is om meer mensen die langdurig in de bijstand zitten actief te benaderen, te ondersteunen en te stimuleren naar werk. We kiezen er daarom voor om de extra middelen in te zetten om een brede beweging richting participatie te realiseren, bijvoorbeeld door mensen via beschut werk aan het werk te helpen. Het kabinet investeert daarom €500 mln per jaar in het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden.

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

sprekers

Gert Kaijser

Voorman in de plantsoendienst bij Tomingroep

Ivo Korte

Directeur Tomingroep

 

Robert Capel

Onderzoeker sociale zekerheid

 

Carine Bloemhoff

Wethouder in Groningen van Arbeidsbeleid, Werk en Participatie 

 

Bechir Turki

Teamleider bij IBN

 

Harry Leijenhorst

Consulent bij Tomingroep

 

achtergrondverhalen

Volgens deze topambtenaar duwen Haagse regels onbedoeld kwetsbare jongeren het moeras in

Topambtenaar Bernard ter Haar ziet met lede ogen aan hoe overheidsbeleid bijdraagt aan de groei van het aantal dak- en thuislozen. Donderdag verscheen zijn rapport, met een aantal stevige adviezen aan een nieuw kabinet. ‘We zien dat het bij alle aandachtsgroepen eigenlijk eerder de verkeerde kant uitgaat dan de goede.’

Hoe grote groepen werklozen ‘kwijtraakten’ door Participatiewet

De Participatiewet moest de arbeidsmarkt inclusiever en toegankelijker maken voor wie het niet in zijn eentje redt. Het tegenovergestelde gebeurde. Sociaal werkbedrijven verkeren ondertussen in zwaar weer, terwijl een deel van hun doelgroep thuis zit. ‘Het is afhankelijk van je postcode of iemand wel of niet wordt geholpen.’