Argos

Waarom het de zedenpolitie niet lukt om op te schalen

Woon je in Zeeland of West-Brabant en ben je slachtoffer van verkrachting? Grote kans dat je langer moet wachten dan ergens anders in Nederland, mocht je besluiten aangifte te doen. Door het hele land zijn er afgelopen jaren ondanks miljoeneninvesteringen niet meer zedenrechercheurs bijgekomen, blijkt uit onderzoek van Argos. 

Een productie van: Brigitte Borm

Wie aangifte doet van een aanranding of verkrachting, kan zomaar twee of drie jaar moeten wachten voordat de zaak op zitting komt. Vanwege capaciteitstekorten kampt de zedenpolitie met achterstanden van honderden plankzaken. In 2019 kwam daarom structureel 15 miljoen beschikbaar om de zedenrecherche op orde te krijgen, waaronder het werven van 60 zedenrechercheurs. Afgelopen mei stelde minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz nog dat die werving op koers lag. 

Maar de capaciteit van de zedenrecherche blijkt helemaal niet te zijn toegenomen sinds 2019. Tijdens de werving gingen namelijk veel zedenrechercheurs met pensioen. Netto kwamen er slechts 8,5 fte zedenrechercheurs bij: dat is verwaarloosbaar met een stijging van 2% op de gehele werkkracht. 

Intussen waarschuwde de Inspectie van Justitie en Veiligheid in 2020 dat, mede door de hoge werkdruk, de bejegening van zedenslachtoffers onder de maat is. Zo worden slachtoffers onvoldoende geïnformeerd over hun zaak. Ook slachtoffer Nelly die wij spraken, werd er niet van op de hoogte gebracht toen de verdachte in haar zaak gehoord werd. 

Daarbij zijn er grote verschillen tussen de regionale Teams Zeden in wachttijden voor aangiftes, blijkt uit cijfers die Argos opvroeg. Wat is er aan de hand bij de zedenrecherche? Waarom is het niet gelukt om de capaciteit op te schalen, en is er zicht op een oplossing?

Zaterdag 3 september, 14 uur, NPO Radio 1
sprekers

Rosa Jansen

Voorzitter Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland en voormalig strafrechter

Jan Struijs

Vakbondsvoorzitter van de Nederlandse Politiebond

Ineke Breuvink

Operationeel specialist bij het Team Zeden in Oost-Brabant

Caroline Monster

Programmamanager Zeden bij de Landelijke Politie

Nelly

Deed aangifte van verkrachting en moest vervolgens drie jaar wachten op een vonnis

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

achtergrondverhalen

Zedenrecherche ondanks miljoenen nauwelijks opgeschaald

De achterstanden die voortvloeien uit de jarenlange tekorten bij de zedenrecherche, zorgen voor lange wachttijden voor zedenslachtoffers. Waarom lukt het, ondanks miljoeneninvesteringen, niet om de zedenteams op te schalen en achterstanden weg te werken?

 

Meer aandacht voor begeleiding zedenslachtoffers

Het deel van de zedenzaken dat de politie binnen de afgesproken termijnen behandelt neemt, ondanks een financiële impuls van 15 miljoen euro, juist af. Caroline Monster, programmamanager Zeden van de Landelijke Politie, vindt daarom dat er meer focus moet komen op de begeleiding van slachtoffers in plaats van het halen van de termijnen: “Wij sturen op de vraag ‘ben je in contact met het slachtoffer.’”

Personeelsgebrek!

#Personeelsgebrek was trending op twitter deze week. Uw vliegvakantie gaat misschien niet door, uw kind kan niet meer naar de opvang en de treinen rijden ook niet meer zoals vroeger. Oorzaak: personeelsgebrek!