Argos

Geen tijd om te wachten op euthanasie

Steeds meer mensen in Nederland willen euthanasie en dat zorgt voor problemen. Op papier is alles goed geregeld, maar in de praktijk moeten mensen vaak langer wachten dan hen lief is.

In 2021 hielpen artsen 7.666 mensen met het beëindigen van hun leven. Een flinke stijging van 10% met het jaar daarvoor. Naast de landelijke groei valt nog iets op: het aandeel van de euthanasiegevallen die huisartsen uitvoeren neemt af. In 2011 voerden de huisartsen nog 90% uit, in 2021 was dat 80%.

Het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek, voert een steeds groter deel van alle euthanasiegevallen uit. En dat zorgt ervoor dat het centrum harde keuzes heeft moeten maken. Door een gebrek aan capaciteit ondersteunen zij huisartsen niet langer in de vakantieperiode. Mensen moeten daardoor, soms wekenlang, wachten tot hun huisarts terug is van vakantie.  

Mensen die euthanasie willen omdat zij psychisch lijden, moeten nog veel langer wachten. Maar weinig psychiaters zijn bereid patiënten te helpen bij hun levensbeëindiging. Uit onderzoek uit 2016 blijkt dat 63% van de psychiaters het ondenkbaar vindt om ooit hulp bij zelfdoding uit te voeren. Het overgrote deel van de patiënten dat naar eigen zeggen ondraaglijk lijdt vanwege een psychiatrische stoornis, komt dus uit bij het Expertisecentrum Euthanasie. De wachttijd voor deze groep patiënten is nu gemiddeld twee jaar.

In Argos onderzoeken we de oorzaken en effecten van de groei van euthanasiegevallen in Nederland.

Heb je een hulpvraag rond euthanasie of psychische problematiek en wil je hier met een professionele hulpverlener over praten? Dat kan gratis en anoniem bij MIND Korrelatie via mindkorrelatie.nl

Zaterdag 11 februari, 14 uur, NPO Radio 1

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

sprekers

Linda Wes

Dochter van Irene, die ondanks haar expliciete euthanasiewens lang moest wachten op haar euthanasie

Zoraya ter Beek

Staat na jarenlange behandelingen en medicatie nu al ruim twee jaar op de wachtlijst bij Expertisecentrum Euthanasie (EE)

Fransien van ter Beek

Voorzitter van de Raad van Bestuur van De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Sjarlot Kooi

SCEN-arts die al meer dan 100 euthanasieverzoeken heeft getoetst op basis van de voorwaarden van de Euthanasiewet

Anoushka Bruggeman

Psychiater van chronisch psychiatrisch patiënten. Bruggeman kreeg meerdere keren een euthanasieverzoek

Hansje van de Beek

Onderzoeksjournalist bij Argos

 

achtergrond

‘Een doodswens hoeft geen euthanasiewens te zijn’

Ethicus Rosalie Pronk over het belang van praten over een doodswens bij psychisch lijden

Het aantal euthanasieverzoeken neemt toe in Nederland. Patiënten die psychisch lijden en een doodswens hebben, moeten bij het Expertisecentrum Euthanasie (EE) gemiddeld twee jaar wachten op hulp. Maar een klein groepje artsen wil euthanasie bij deze groep uitvoeren. Ethicus Rosalie Pronk deed onderzoek naar euthanasie in de psychiatrie.

HUMAN: Karo wil goed dood

Karo (29) uit Beverwijk heeft een complexe posttraumatische-stressstoornis (cptss) en is uitbehandeld. Haar psychisch lijden is uitzichtloos en ondraaglijk, verder leven wil ze niet meer. Daarom is ze een euthanasietraject gestart. Xena Maria Evers volgde haar in de laatste maanden richting haar zelfgekozen dood.