Argos

Uit de heilige doofpot: misbruik in de katholieke kerk

De Vlaamse televisieserie ‘Godvergeten’ heeft veel losgemaakt. In de serie vertellen slachtoffers van misbruik en mishandeling in de Katholieke Kerk in België wat hen als kind is overkomen, hoe zij tot de dag van vandaag lijden hieronder, en hoe de kerk ernstige misdaden systematisch met de mantel der liefde heeft bedekt en de slachtoffers in de kou heeft laten staan.

Door: Huub Jaspers en Yonah Sint Nicolaas

In de Argos-radiouitzending vertelt een van de makers, Ingrid Schildermans, live vanuit de VVOJ-conferentie in Gent over de totstandkoming en de impact van de serie, over een aantal journalistieke keuzes en hoe het misbruik in België stukje bij beetje aan het licht is gekomen. Onderzoeksjournalist Joep Dohmen van NRC trekt vergelijkingen met Nederland. Hij publiceerde een reeks van artikelen hierover en in 2010 ook het boek ‘Vrome zondaars’.

Argos-verslaggever Yonah Sint Nicolaas ontdekte dat een van de hoofdrolspelers bij het toedekken van het misbruik, die meer dan tien jaar van het toneel verdwenen was, terug is in Nederland en op zondag weer gewoon als priester de mis doet. Hoe is dit voor slachtoffers?

 ‘Godvergeten’  is nu te zien via NPO Plus. 

Zaterdag 18 november, 14 uur, NPO Radio 1

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

sprekers

Ingrid Schildermans

Documentairemaker die samen met regisseur Ibbe Daniëls de serie 'Godvergeten' maakte

 

Joep Dohmen

Onderzoeksjournalist NRC

Stef Janssen

Slachtoffer van zware mishandeling in een katholiek internaat in 's Heerenberg

Huub Jaspers

Onderzoeksjournalist Argos 

Lees hier het weerwoord van bisdom Rotterdam

reactie

Bisschop Van Luyn en de andere bisschoppen hebben in 2010 toen de verhalen van slachtoffers van seksueel misbruik op grote schaal naar buiten kwamen, aangegeven geschrokken te zijn. Het was een pijnlijke constatering dat het aan zorgvuldige omgang met kinderen en jongeren heeft ontbroken.

In gezamenlijkheid van de bisschoppen en religieuzen zijn trajecten ingezet om te komen tot herstel, erkenning en genoegdoening. Het bieden van erkenning en genoegdoening en hulp aan slachtoffers is een leerproces geweest. Dat geldt ook de ontwikkeling van het preventiebeleid, zoals dat na 2010 vorm heeft gekregen.

De bisschoppen hebben in gesprekken met slachtoffers ervaren hoeveel impact seksueel misbruik heeft. Bisschop Van Luyn heeft de pijnlijke impact van seksueel misbruik op indringende wijze gezien en gehoord in ontmoetingen met slachtoffers. Onder meer in een mediationtraject met de groep ‘Jongens van Don Rua’ (’s-Heerenberg).

Seksueel misbruik is en blijft een pijnlijke geschiedenis. Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen terecht bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK. Dat mag ook anoniem.

Het preventiebeleid van de Nederlandse Kerk geeft aan dat priesters alleen werkzaam kunnen zijn met een VOG en een vrijwaring/antecedentenverklaring (rkkerk.nl/preventiebeleid).

achtergrond

Misbruik in de RK kerk

22 september 2018

De helft van de Nederlandse kardinalen en bisschoppen wisten van seksueel misbruik in de katholieke kerk en droegen er aan bij door priesters die zich er aan schuldig maakten niet uit het ambt te zetten, maar over te plaatsen. Soms keer op keer. NRC-journalist Joep Dohmen maakte vorig weekend een inventarisatie hiervan en publiceerde het in de krant. Joep Dohmen is te gast en vertelt over zijn onderzoek en de reacties daarop.