Argos

Discriminatie of terrorismebestrijding?

In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering zoeken banken naar ongebruikelijke of verdachte transacties. Deze werkwijze werkt redelijk bij de opsporing van witwassen, maar experts twijfelen of dit ook geldt voor de zoektocht naar terrorismefinanciering. Worden er echt terroristische aanslagen voorkomen? En wat zijn de gevolgen voor mensen die de pech hebben een ‘verdachte’ naam te hebben?

Door: Saar Slegers

In Argos het verhaal van twee klanten van de ING Bank. Hun transacties werden door de bank onderzocht op het risico op terrorismefinanciering, enkel omdat in hun overboeking een verdachte (voor)naam voorkwam.

Hun overboekingen werden geblokkeerd en toen de klanten weigerden mee te werken aan het onderzoek dreigde de bank zelfs met 'beëindigen van de klantrelatie’. Volgens hen is er sprake van discriminatie en daarom dienen ze nu een klacht in bij het College van de Rechten van de Mens.

Abonneer je op Argos-podcast

De tweewekelijkse aflevering van Argos is ook te beluisteren via verschillende podcast-apps. NPO LuisterSpotify ► Google Podcast ► Radio 1-app

sprekers

Jelle Klaas

Mensenrechtenadvocaat en algemeen directeur bij stichting PILP 

Jalal Et-Talabi

Zelfstandig ondernemer, mediator en human resource manager

Marieke de Goede

Hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam

 

Kris Marx

Expert financiële criminaliteit bij de ING Bank en hoofd van het MLRO-team  (Money Laundering Reporting Officer)

Oussama Tazi

Consultant gespecialiseerd in het opsporen van financieel economische criminaliteit 

 

Rabin Baldewsingh

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR)

Marijke

ZZP'er

achtergrond

'Hoeveel van de financiële criminaliteit detecteer je nou echt?'

Banken zijn verplicht om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Daarom stellen ze klantonderzoeken in als ze 'ongebruikelijke' transacties detecteren. Klanten zijn dan verplicht om mee te werken. Oussama Tazi, consultant op het gebied van financiële criminaliteit, deed zelf jarenlang klantonderzoek bij banken. Hij trekt de efficiëntie van het huidige systeem dat terrorismefinanciering moet voorkomen in twijfel.

Naïviteit of moedwil: Deense drugsmiljoenen voor Hollandse ondernemers

Wat hebben een Nederlandse zuivelgigant, Deense drugsbendes en Iraakse ondernemers met elkaar gemeen? Alle drie zijn ze verwikkeld in een internationaal witwasnetwerk, en maar één van hen heeft er weet van. Uit onderzoek van Argos en Platform Investico blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven zich op grote schaal voor het karretje laat spannen van de Deense georganiseerde misdaad.