Argos

Defensie verzwijgt moordpartij Afghanistan

Argos

Defensie verzwijgt moordpartij Afghanistan

Een groep van 11 gevangenen wordt op 7 augustus 2002 standrechtelijk geëxecuteerd in het Nederlandse ISAF-verantwoordelijkheidsgebied in Afghanistan. Nederlandse militairen, die in de buurt zijn en vlak na het schieten op de plaats van de executie komen, maken foto’s van de slachtoffers en rapporteren dezelfde dag nog naar Den Haag dat het gaat om een executie. De Tweede Kamer wordt niet geïnformeerd over het incident. De Marechaussee hoort getuigen op basis van onvolledige informatie. Rapportages worden tot staatsgeheim verklaard. Foto’s verdwijnen spoorloos uit de archieven. En anno 2009, ruim zeven jaar na dato, weigert Defensie nog steeds documenten vrij te geven die duidelijk kunnen maken, welke rol commando’s van het Nederlandse Korps Commandotroepen (KCT) precies gespeeld hebben bij dit incident. "Een betrokkenheid van ISAF respectievelijk Nederland is in de berichten in de media tot heden niet ter sprake gekomen. Directie Voorlichting stelt daarom voor vooralsnog een passieve woordvoeringslijn te hanteren." Aldus een passage uit een notitie aan de toenmalige minister van Defensie Benk Korthals (VVD).
De ISAF-leiding heeft meteen al aanwijzingen dat de Afghaanse veiligheidsdienst NDS (National Directorate of Security) achter de standrechtelijke executies zit. De NDS is een belangrijke partner van ISAF en ook van Nederland in Afghanistan. In de jaren na deze liquidatie draagt Nederland tientallen gevangenen over aan deze NDS.
Met interviews met:
- Mariko Peters, GroenLinks-Kamerlid;
- Jan Marijnissen, SP-Kamerlid;
- Ton Heerts, PvdA-Kamerlid;
- Alexander Pechtold, D66-fractievoorzitter;
- Richard Eikelenboom, forensisch onderzoeker.
- en met verslaggever Huub Jaspers, over een mogelijke heropening van het onderzoek naar het schietincident.

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, is tot stand gekomen in samenwerking met redacteuren van het Duitse programma 'Monitor'.