Het Laatste Woord

afl. 3: Hoe God verdween uit Jorwerd