Het Laatste Woord

afl. 4: Napoleon. Historie en legende