Het Laatste Woord

afl. 8: Laat de geschiedenis oordelen. Ontstaan en gevolgen van het stalinisme.